Vakttelefoner

Øyeblikkelig hjelp,telefonnummer til brann, politi og medisinsk helsehjelp. - Klikk for stort bilde

Ambulanse: 113   
Brann: 110   
Politi:  112

Viktige telefoner - vakt i kommunen og andre etater Klikk på navnet for å få opp mer informasjon og flere telefonnr.
Instans Vakttelefon/nød Telefon
Brann 110 64 85 10 00
Politi 112 02800
Legevakt (ring først fastlege) 113 116 117
Ambulansevakt - Paramedic tjeneste 113
Kommunens infosenter 815 815 00 66 96 43 00
Alarmsentralen for barn og unge 11 61 11
Barnevern 917 19 615 66 96 43 00
Brøytevakt 90 94 60 52
Eiendomsvakt, kommunal 99 22 74 10
Hjemmetjenesten
Fastleger
Follo legevakt, Ski 116 117
Giftinformasjon 22 59 13 00
Hjemmesykepleien 95 83 90 17
Hjemmehjelp, dag, kveld og helg 99 22 74 10
Incestsenteret i Follo 64 97 23 30
Kirkens SOS 815 33 300
Krisesenteret i Follo 64 97 23 00/30
Mattilsynet 22 40 00 00
Nesoddtunet (sykehjemmet) 404 49992 66 96 46 80
Overgrepsmottak Oslo 23 48 70 90
Psykisk helse - Akuttenhet 911 09 242 64 85 20 00
Rovviltnemnda 97 13 52 65
Røde kors tlf barn og unge 800 33 321
Søppeltømming/renovasjon 05660
Tannlegevakt 22 67 30 00
Tildelingsteamet - Helse og omsorg 66 964677 Dagtid fra kl. 10-14
Trafikanten/ruteopplysning 177
Vann og avløp 95 08 29 99
Veterinærvakt 99 11 8000 64 94 00 40
Viltpåkjørsel 02800
Sist endret 08.03.2017
Vakttelefoner

Bannere