Vakttelefoner

Øyeblikkelig hjelp,telefonnummer til brann, politi og medisinsk helsehjelp.

Ambulanse: 113   
Brann: 110   
Politi:  112

 

 

Viktige telefoner i kommunen og andre etater.

Beredskap - vakttelefon

Beredskap - vakttelefon
Instans Ved NØD Telefon
Brann Ved NØD: 110 64 85 10 00
Politi Ved NØD: 112 02800
Ambulanse/ Paramedic Ved NØD: 113
Legevakt 116 117 64 91 39 01
Nesodden kommune - sentralbord 66 96 43 00
Giftinformasjon 22 59 13 00
Mattilsynet 22 40 00 00
Alarmsentralen for barn/unge 11 61 11
Barnevern 917 19 615
Krise- og incestsenteret i Follo 64 97 23 00
Overgrepsmottaket i Oslo 23 48 70 90
Psykisk helse - Akuttenheten 911 09 242 64 85 20 00
Røde kors tlf. for barn/unge 800 33 321
Kirkens SOS 815 33 300
Tannlegevakt 22 67 30 00
*
Søppeltømming/renovasjon 90 80 40 10
Veterinærvakt i Follo fra kl. 16-8 64 96 20 88
Rovviltnemda 97 13 52 65
Viltpåkjørsel 02800
*
Eiendomsvakt-kommunal 99 22 74 10
Vann og avløp 95 08 29 99
*
Nesoddtunet (Sykehjemmet) 66 96 46 80/00 Kveld og helg 66 96 46 10 Resepsjon dagtid
Hjemmesykepleien Vest - kveld/natt Vakttelefon: 95 83 90 17
Hjemmesykepleien Øst - kveld/natt Vakttelefon: 95 12 74 97
Tildelingsteamet - for tjenester i helse og omsorg. Dagtid 10-14 66 96 46 77
*
Trafikanten/ruteopplysninger 22 05 70 70 / 177