Uteskolen - Visjon

Uteskolens visjonstekst

 

Elevene i Uteskolen skal oppleve lærere og voksne som møter dem med åpenhet, forventninger, humør og iver til å vise dem at de er ålreite mennesker. Steilene og To Gård skal være læringsarenaer der elevene opplever trygghet, respekt og den beste dagen i uka. Lærerne og de voksne i Uteskolen skal møte elevene med varme og åpenhet.

Uteskolens pedagogikk skal ta utgangspunkt i elevenes sosiale og praktiske ferdigheter. Gjennom praktisk arbeid i mindre arbeidsgrupper skal elevene oppleve økt mestringsfølelse, selvfølelse og motivasjon. Elevene i Uteskolen skal ha en reel innflytelse på sin skolehverdag, der elevene blant annet skal få utføre arbeidsoppgaver de selv føler mye for.

Fellesmåltidene i Uteskolen skal være med på å styrke samholdet blant elevene og voksne.  Måltidene er en viktig sosial arena der elevene får muligheten til å lære seg bordskikk og vise respekt for dem som har laget maten.  I tillegg skal fellesmåltidene gi elevene anledning til å øve på sosiale ferdigheter som er viktig for å lykkes i en sosial kontekst.

Lærerne skal være faglig interessert og opptatt av å bevare og videreutvikle Uteskolen. De er rause overfor hverandre, og de har et genuint ønske om å bli oppfattet som en kollega som vil sine arbeidskamerater og elever det aller beste.

"Come to the edge, he said
They said, we are afraid
Come to the edge, he said
They came, he pushed them
And they flew"

 

Appolinaire