Uteskolen - utdanningsvalg

Uteskolen har et tilbud til våre elever fra 9 og 10 klasse i utdanningsvalg. Tilbudet til elevene varierer litt, ut fra hvilke lærere som er med i gruppene.

Utdanningsvalg er et fag som kom med Kunnskapsløftet, og hensikten med faget er å gi elever muligheten til å fordype seg litt mer i et fag eller område de kunne være interessert i. Det skal gi eleven "erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg."

Eleven får  en uttalelse på utdanningsvalget og de kan om ønskelig også få en karakter. Dette sendes hjem til eleven og til hjemmeskolen.

 

Uteskolen tilbyr pr. i dag disse utdanningsvalgene


Kokkekunst:

Her kan eleven velge å fordype seg i enten mat og kultur eller mat og livsstil. Eleven får minimum 3 ganger til praktisk gjennomføring av oppgaven i tillegg kommer planlegging og etterarbeide. I mat og kultur skal eleven lage en rett fra Norge og minimum tre retter fra tre andre land. Det skal også lages en beskrivelse av  matkulturen i de land han / hun velger å lage mat retter fra.  I Mat og livsstil skal eleven velge minst to livsstilssykdommer som han / hun vil fordype seg i. Og  minimum fire retter som er tilpasset de forskjellige livsstilssykdommene. Det skal også skrives redegjørelse om de livsstilssykdommer som er valgt.


Mekk:

På To gård er det et lite mekkeverksted som elever har bygget opp sammen med Per Egil som er lærer i dette faget. Faget inneholder reparasjon av ulike småmotorer, bli litt kjent med diverse motorkomponenter, litt sveising og ellers å lære riktig bruk av diverse håndverktøy.
 

Tresløyd:

Vi har sløydsal både på To gård og på Steilene som mange elever har fått gleden av. Utdanningsvalget er lagt opp slik at eleven velger seg en større oppgave som skal gjennomføres. Det skal bl.a. tegnes arbeidstegning i målestokk og alt skal oppsummeres i en sluttrapport.
 

Film:

Er et spennende område hvor elevene får muligheten til å prøve seg både foran og bak kameraet, og med redigering av filmen. De er igjennom hele prosessen fra idé til ferdig film. Uteskolen er nå i gang med sin 2. film, hvor skuespillerne er hentet inn fra Tangenåsen ungdomsskole.
 

Båtførerprøven:

På Steilene kan elevene velge båtførerprøven, det innebærer at vi jobber med det teoretiske stoffet til båtførerprøven, og øver praktisk med fortøyning og båt kjøring, og det hele avsluttes med at elevene går opp til båtførerprøven, med ekstern sensor og får båtførerbevis.
 

Foto:

På To gård har vi utstyr til å holde på med litt digitalt fotoarbeid. Eleven får velge seg et tema og ta bilder av dette. Sitte og redigere og holde på med fotofikling. Til slutt skal arbeidet vises fram med en utstilling, og levere en sluttrapport på oppgaven.

Klikk for stort bildeUtdanningsvalgoppgave- speil