Uteskolen på To gård

To gård eies av Nesodden kommune og er et mye brukt friområde for beboerne i kommunen.  Uteskolen startet opp på To gård i 1996. Vi bruker gården både til klassebesøk og til alternativ undervisning.

Uteskolen hugging av ved Foto Hanne Lid - Klikk for stort bilde

Om alternativ-undervisningen

Uteskolen har siden 1984 hatt et tilbud til enkeltelever med behov for et innslag av tilrettelagt undervisning. Et grunnprinsipp har hele tiden vært at elevene skal ha tilhørighet i sin hjemmeskole. En, -evt. to dager i uka har de et "pustehull" i uteskolen, - henholdsvis på Steilene eller på To gård.

 

Gjennom å tilegne seg kompetanse i båtbruk, garn- og rusefiske div. håndverk, dyrestell, skogsarbeid, kafedrift og mye annet, blir de å betrakte som ressurspersoner i de to arenaene. Mange av de eldste elevene blir på denne måten å betrakte som lærerassistenter.

 

Utgangspunkt for denne type undervisning er blant annet basert på lærerplanens (L-97) generelle del, hvor en helhetlig tilnærming til undervisning er vektlagt. Elevene tilknyttet alternativ-tilbudet i uteskolen rekrutteres fra alle skolene i bygda, med et aldersspenn fra 4. til 10. Trinn. For tiden er 32 elever tilknyttet alternativundervisningen.

 

Elevbedrifter

Alle elevene er tilknyttet en" pool" av elevbedrifter, som for tiden omfatter fiskesalg ("Steilene Fisk"), eggsalg ("Lupinen Hønseri") ved- og verkstedproduksjon ("To-tre"), og kafédrift (To gård kafé og Catering").
Ved siden av at dette skaper meningsfull undervisning, gir det et kjærkomment bidrag til budsjettet. En symbolsk sum av overskuddet fra elevbedriftene deles ut til elevene to ganger årlig.

 

 

Skoleklasse besøk på To gård