Alternativundervisning på To gård og Steilene

To gård eies av Nesodden kommune og er et mye brukt friområde for beboerne i kommunen.  Uteskolen startet opp på To gård i 1996. Vi bruker gården både til klassebesøk og til alternativ undervisning.

Uteskolen bruker også i dag Steilene en dag i uken til alternativ undervisning hele året, og har skoleklasser på besøk tre til fire dager i uken fra august til oktober og fra april til St. Hans.

Om alternativ-undervisningen

Uteskolen har siden 1984 hatt et tilbud til enkeltelever med behov for et innslag av tilrettelagt undervisning. Et grunnprinsipp har hele tiden vært at elevene skal ha tilhørighet i sin hjemmeskole. En, -evt. to dager i uka har de et "pustehull" i uteskolen, - henholdsvis på Steilene eller på To gård.

 

Gjennom å tilegne seg kompetanse i båtbruk, garn- og rusefiske div. håndverk, dyrestell, skogsarbeid, kafedrift og mye annet, blir de å betrakte som ressurspersoner i de to arenaene. Mange av de eldste elevene blir på denne måten å betrakte som lærerassistenter.

 

Elevene tilknyttet alternativ-tilbudet i uteskolen rekrutteres fra alle skolene i bygda, med et aldersspenn fra 4. til 10. Trinn.