Uteskolen - Lavvuringen

Uteskolen har 4 lavvuer som vi bruker og vi låner dem ut til de skolene på Nesodden som er med i lavvu-ringen.

Uteskolen - Lavvuringen høsten 2016

Når de for skjellige skolene har førsterett på lavvuene. Uten om denne er det førstemann til mølla. Ta kontakt med inspektør for Uteskolen.
Uteskolen - Lavvuringen høsten 2016
Skole Uke
Berger 39
Bjørnemyr 41
Fjellstrand 37
Jaer ikke med.
Myklerud ikke med.
Nesoddtangen 38
Alværn 36
Bakkeløkka 35
Tangenåsen 34