Uteskolen - kontakt

Leder for Uteskolen:
Vidar Sæbjørnsen, Fjellstrand skole. Tlf. 66 96 61 20 (26)

 

Daglig leder (insp.):
Knut Hebæk, kontoradr. To gård. Tlf. 66 91 25 20

 

Mobil Steilene:
Kontaktperson Per-Egil Garder, tlf. 95 23 66 83

Personalet Uteskolen Klikk på navn for å sende e-post
Personalet Uteskolen
Navn Stilling Arbeidsted
Knut Hebæk Inspektør / Alternativ undervisning To gård og Steilene
Per- Egil Garder Alternativ undervisning/ klasseundervisning To gård og Steilene
Dag Andreas Hansen Alternativ undervisning/ klasseundervisning To gård og Steilene
Hanne Lid Alternativ undervisning/ klasseundervisning To gård og Steilene
Rune Sæthren Alternativ undervisning/klasseundervisning To gård og Steilene