Steilene og To gård - avdeling for uteskoler

"Uteskolen" på Nesodden startet på Steilene i 1984, som et lite valgfagtilbud på ungdomstrinnet. Samtidig fikk en liten gruppe elever med behov for et "pustehull" fra ordinær undervisning i klasserom et tilbud om en dag i uka hvor praktisk arbeid sto i fokus.

 

Uteskolens visjon - Brosjyre om uteskolen (ny brosjyre kommer)

 

Kontakt uteskolen

 

"Learning by doing"

var fra starten det grunnleggende elementet i tiltaket. Fra å være et lokalinitiert tilbud til 12-15 ungdomsskoleelever, favner uteskolen i dag om hele grunnskolen på Nesodden.

 

Elevers møte med uteskolen

 

>>Uteskolen - SteileneUteskolen bruker i dag Steilene en dag i uken til alternativ undervisning hele året.

>>Uteskolen - To gårdTo-gård brukers både til klassebesøk og til alternativ undervisning.

Mer om skolebesøk på Steilene   Mer om skolebesøk på To gård