Steilene og To gård - avdeling for uteskoler

"Uteskolen" på Nesodden startet på Steilene i 1984, som et lite valgfagtilbud på ungdomstrinnet. Samtidig fikk en liten gruppe elever med behov for et "pustehull" fra ordinær undervisning i klasserom et tilbud om en dag i uka hvor praktisk arbeid sto i fokus.

"Learning by doing"

var fra starten det grunnleggende elementet i tiltaket. Fra å være et lokalinitiert tilbud til 12-15 ungdomsskoleelever, favner uteskolen i dag om hele grunnskolen på Nesodden.

 

 

 

 

 

 

Link til film om Uteskolen 

 

Uteskolens visjon

 

Brosjyre om Uteskolen (PDF, 7 MB)

 

Elevers møte med Uteskolen

 

Alternativundervisning på To Gård og Steilene

 

Kontakt Uteskolen

 

 

Søknadsskjema - Uteskolen (DOC, 286 kB)

 

Skjema - Opplysninger om eleven (PDF, 76 kB)