Personale

Pedagogisk personale ved Tangenåsen ungdomsskole
Pedagogisk personale ved Tangenåsen ungdomsskole
NAVN TRINN FUNKSJON FAG
Andersen, Tone Løvmo 9.trinn Kontaktlærer 9C Engelsk, KRLE, spansk
Evensen, Trude T. 8. og 9.trinn Assistent og faglærer Mat og helse
Fjøsne, Maj-Britt 9.trinn Kontaktlærer 9B, faglærer Naturfag, norsk, mat og helse
Flognfeldt, Ellen 9.trinn Kontaktlærer 9C, faglærer Norsk, samfunnsfag
Grøstad, Espen 8., 9. og 10.trinn Kontaktlærer 10D faglærer Matte, musikk, fysisk aktivitet og helse
Gulbrandsen, Nina 10.trinn Kontaktlærer 10A, faglærer Matte, samfunnsfag
Gundersen, Lisbeth 8.trinn Kontaktlærer 8B, faglærer Tysk, norsk, samfunnsfag, KRLE, sal og scene
Gundersen, Vigdis 8. og 9.trinn Faglærer Engelsk, fransk
Hansen, Morten 8.trinn Faglærer Matte, naturfag, kroppsøving, arbeidslivsfag, fys. aktivitet og helse
Henriksen, Svein-Håkon 8. trinn Faglærer Matematikk, musikk, kroppsøving og sal og scene
Ifwarsson, Claes 8., 9. og 10.trinn Faglærer Kroppsøving, fysisk akt. og helse
Isberg, Ingrid 10.trinn Kontaktlærer 10A, faglærer Norsk, naturfag, arbeidslivsfag
Iversen, Tove 9. og 10.trinn Kontaktlærer 10C, faglærer Spansk, norsk, krle, mat og helse
Kristiansen, Bjørn-Erik 8., 9. og 10.trinn Faglærer Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse
Kvam, Siw 8. og 10. trinn Rådgiver, faglærer Norsk
Mathisen, Ann-Kristin 8., 9. og 10.trinn faglærer Kunst og håndverk, Levende kulturarv
Saastad, Tord 8. og 9.trinn Kontaktlærer 9B, faglærer Matematikk, kroppsøving, fys.akt
Meikjær, Marita 9.trinn Kontaktlærer 9A, faglærer Matte, samfunnsfag
Myklebost, Daniel 8.trinn faglærer naturfag, tysk og spesialundervisning
Narvesen, Christian 8. trinn Kontaktlærer 8D, faglærer Norsk, samfunnsfag, medier og informasjon
Nordby, Aase Regine 9. og 10.trinn Kontaktlærer 8A og 8D, faglærer Naturfag, krle, matte, internasjonalt samarbeid
Nymark, Lise 8., 9. og 10.trinn Faglærer Kunst og håndverk, levende kulturarv
Oftedal, Kristin Helene 10. trinn spes.ped. Norsk
Paulsen, Arve 9. og 10.trinn Sosiallærer, spesialundervisning
Pedersen, Unn 8. trinn spes.ped.
Røyseth, Regine 8. 9. og 10.trinn Kontaktlærer 10B, faglærer Spansk, krle, engelsk
Sanness, Janne 10.trinn Faglærer Fransk, engelsk, samfunnsfag
Sheehan, Heidi McCarthy 9.trinn Kontaktlærer 9A, faglærer Norsk, engelsk, samfunnsfag og natur, miljø og friluftsliv
Smith, Gro Dieserud 10.trinn Kontaktlærer 10D, faglærer Samfunnsfag, krle, engelsk, reiseliv
Storm-Paulsen, Janne 8. trinn Kontaktlærer 8B og 8C, faglærer Samfunnsfag, engelsk, internasjonalt samarbeid
Saastad, Tord 9. trinn Kontaktlærer 9B, faglærer Matte, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse
Thedin, Inger Bjørkaas 8.trinn Kontaktlærer 8A, faglærer Norsk, krle, norsk2
Wangen, Marlène Cappelen 10.trinn Kontaktlærer 10B, faglærer Norsk, samfunnsfag, natur, miljø og friluftsliv, fransk
Aae, Torgeir 8. og 10. trinn Kontaktlærer 8C Naturfag, matte
Aasvang, Brit 9.trinn Faglærer norsk2