Redusert betaling i SFO på grunn av lav inntekt

Gutt som hopper i lufta av glede - Klikk for stort bildeGutt som hopper i lufta av glede Istockphoto Nesodden kommune har innført redusert betaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO-plass.

Dette gjelder for SFO plasser ved Berger skole, Jaer skole, Nesoddtangen skole, Fjellstrand skole, Bjørnemyr skole, Myklerud skole.

 

Det må sendes inn ny søknad med oppdatert dokumentasjon hvert år.

 

Når har du rett på redusert betaling?

Tabellen under viser når redusert betaling i SFO inntreffer:

 

SFOtjeneste Ordinær sats Husholdningens maksimale inntekt for redusert betaling i SFO
Morgen- og ettermiddagstilsyn til kl. 17.00 3280 601 333
Morgen- og ettermiddagstilsyn til kl. 15.30 2328 426 800
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00 2655 486 750
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30 1703 312 222
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart 688 126 133
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart 138 25 300

 

Hvordan beregnes inntekten din?

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede brutto skattepliktig kapital- eller personinntekt i henhold til siste tilgjengelige skattemelding og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.

 

Dersom du søker på bakgrunn av skattemelding tas det ved beregningen utgangspunkt i samlet pensjonsgivende inntekt, kapitalinntekt og kapitalgevinst. Det er denne summen som står som "sum inntekt" på skattemeldingens "Utskrift for grunnlag for skatt..." 

 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

 

Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon.

  • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding skal alltid vedlegges (unntak er hvis du ikke har bodd i Norge så lenge at denne ikke eksisterer)
  • Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn
  • Utbetalinger fra NAV, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, fødselspenger, Pensjoner / vartpenger
  • Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass dersom bakgrunnen for beregningen din er at du er student.

 

Fra når kan du få redusert betaling?

Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden eller sendes inn i rimelig tid i etterkant, vil søknaden bli avslått med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon. 

 

Redusert betaling på grunn av lav inntekt trer i kraft måneden etter at søknaden med nødvendig dokumentasjon er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Søknader som mottas etter 1. mai, gjelder både for juni i inneværende skoleår og fra august t.o.m. juni for kommende skoleår.

 

Søknader som innvilges vil sendes foresatte med kopi til SFO. I vedtaket står det hvilken periode man har fått innvilget redusert betaling.

 

Ved fortsatt behov for redusert betaling etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

 

Søknadsskjema

Søknaden sendes elektronisk via kommunens nettsider.

 

Du kan velge om du vil logge inn via ID-porten eller ikke. Løsningen er valgfri slik at også de som ikke har fødselsnummer/ID-nummer kan søke på tjenesten. Den sikreste måten å sende personlige opplysninger på er via pålogging i ID-porten. Kommunen anbefaler derfor denne innloggingsmåten siden søknadsprosessen gir muligheter for å sende inn inntektsdokumentasjon elektronisk.

 

ID-porten er en felles innloggingsløsing til offentlige tjenester på nett. Løsningen gjør at kommunen kan tilby innbyggerne sikre digitale tjenester. Innbyggeren kan logge inn med kjente elektroniske e-ID-er som MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Buypass ID i mobil og Commfides.

 

Trykk her for å komme til skjema for søknad om redusert betaling.