Priser for skolefritidsordningen - SFO

Klikk for stort bilde

 

Betalingssatsene for SFO er vedtatt av Skole- og oppvekstutvalget og kan endres med 1 måneds varsel.

For å få søskenmoderasjon må det være samme foresatt som søker plass i SFO til barna.

Dere som betaler for 11 måneder har feriedagene medregnet i betalingssatsen. Dere må likevel melde på barna til dagene i ferien. Påmeldingen skjer på eget skjema som dere mottar fra SFO i forkant av hver ferie.

Den enkelte SFO avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn.

Skolefritidsordningen ved den enkelte skole fastsetter selv 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt, og SFO gir foresatte informasjon om disse dagene i god tid.

Gebyrer ved for sen henting.

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd.

Gebyret for den første påbegynte time er kr. 200. Utover den første timen belastes med kr. 100 pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

Priser

I budsjettet for 2017 ble det vedtatt å øke prisene for SFO og samtidig innføre inntektsgradert foreldrebetaling for SFO opphold. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak justeres SFO prisene med virkning fra 1.januar 2019.


Betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel.

Kost kommer i tillegg til ordinær pris.

Nesodden kommune har innført redusert foreldrebetaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO plass. Om dette gjelder deg, trykk her for å få mer informasjon. 

Priser for SFO - nye satser 1. januar 2019 - ordinære skoledager Betalingen skjer forskuddsvis. Det gis 25% søskenmoderasjon. Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel
Priser for SFO - nye satser 1. januar 2019 - ordinære skoledager
Oppholdsregler Antall måneder Ordinær sats Andre søsken Kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart 10 130,- 98,- 0,-
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart 10 650,- 488,- 0,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530 11 2199,- 1650,- 187,-
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700 11 3098,- 2325,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30 11 1608,- 1206,- 187,-
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00 11 2507,- 1880,- 187,-
DAGBARN
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 154,- 115,- 23,-
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid 118,- 89,- 23,-
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag 319,- 240,- 33,-

 

Vedtekter SFO