Priser for skolefritidsordningen - SFO

Betalingssatsene for SFO er vedtatt av Skole- og oppvekstutvalget og kan endres med 1 måneds varsel. For å få søskenmoderasjon må det være samme foresatt som søker plass i SFO til barna. Feriedager er medregnet i betalingssatsen og det faktureres kun for hele måneder. Dere må likevel melde på barna til dagene i ferien. Påmeldingen skjer på eget skjema som dere mottar fra SFO i forkant av hver ferie. Den enkelte SFO avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn. Skolefritidsordningen ved den enkelte skole fastsetter selv 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt, og SFO gir foresatte informasjon om disse dagene i god tid.

Gebyrer ved for sen henting.

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd.

Gebyret for den første påbegynte time er kr. 400. Utover den første timen belastes med kr. 200 pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

Priser

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er prisene for SFO justert med virkning fra 1. januar 2022. Regjeringen har innført 12 timers gratis SFO per uke for elever på 1. trinn fra høsten 2022. Det betyr at de som har deltidsplass (inntil 12 timer) i uken vil få denne gratis og at prisen for et heltidstilbud vil bli rimeligere for alle. 

 

Lenke til priser og gebyrsatser 2022

 


Betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel. Kost kommer i tillegg til ordinær pris.

Nesodden kommune har innført redusert foreldrebetaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO plass. 

Vedtekter SFO