Tjenestebeskrivelse - Opplæring-, dag- og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)

I tråd med Nesoddens kommunes plan for kvalitetssikring er målet for elever/brukere på ODA som følger:

 

Alle elever skal få et opplæringstilbud som gjør at de kan komme lengst mulig ut fra sine forutsetninger i faglig og sosial læring gjennom fokus på læringsstrategier og elevmedvirkning.

Utvikling/vedlikehold av elevens ferdigheter gjennom tilrettelagt individuell undervisning nedfelt i IOP (Individuell opplæringsplan).

 

Opplæring kan være:

  • Lese og skrive opplæring
  • Samfunnsfag, skriftlig/muntlig norsk, praktisk regning og enkel engelsk.
  • Språkstimulering, alternativ kommunikasjon.
  • Sosial trening
  • Grunnleggende data ferdigheter/bruk av data som læringsplattform.

Etter sakkyndig vurdering fra PPT blir skoletilbudet individuelt tilrettelagt.
 

Målgruppe

Mennesker med medfødte/ervervede hjerneskader, eller personer som følge av sykdom/ulykke trenger ny opplæring.

- Voksne personer med mangelfull grunnskole.
- Personer som har tatt ut sin vanlige skolerett, men som av ulike grunner trenger spesialundervisning.
 

 

Lovhjemmel / rettigheter

Opplæringen blir gitt etter Opplæringslovens § 4A-2: Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Voksne har rett til spesialundervisning hvis de:
- Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet til voksne.
- Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

Retten gjelder også dem som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade.

 


Hva forventer vi av deg 

  • Tar medansvar for egen læring
  • Bidrar aktivt til et positivt skolemiljø
  • Følger opp avtaler og gir beskjed ved fravær.


Søknadsskjema

Søknad sendes PPT.
 

Søknadsfrist

1. mars. 

Besøksadresse/telefon/åpningstider:

Adresse: Hellvikskogsvei 22, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 62 24/ 66 91 62 25
Åpningstider: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.30.