Reglement for spesielt tilrettelagt opplæring (ODA)

Reglement for elever/brukere ved Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet (ODA tidligere OAS).

Frammøte

  • Som elev har du plikt til å delta i den opplæringen som blir gitt
  • Møt presis til timen

 

Fravær 

  • Er du syk melder du fra til skolen før kl. 08.30 på telefon 66 96 62 24 / 66 96 62 25.
  • Er du syk i mer enn 8 dager, må du levere sykemelding fra lege.

Permisjon

Skal du være borte fra skolen uten å være syk, må du søke om permisjon. Du mister de timene du er fraværende.

 

Permisjonssøknad som leveres skolen (PDF, 78 kB)

 

Andre ordensregler

  • Mobiltelefonen skal være skrudd av når det er undervisning.
  • Røking inne er ikke tillatt
  • Det er ikke tillatt å ha husdyr inne på senteret på grunn av allergi.
  • Skolens elever kan bruke datamaskin etter avtale.
  • Skolens telefoner kan brukes etter avtale med lærer.