Pedagogisk plattform og faglig satsningsområder (ODA)

Pedagogisk plattform:

På ODA arbeider vi for å få til et miljø preget av empati, toleranse og respekt.
Vi ønsker å stimulere elevene til å:

  • Vise omsorg
  • Møte utfordringer
  • Ta egne valg
  • Utvikle kreativitet
  • Lære
  • Vedlikeholde innlærte ferdigheter 

 

Faglige satsningsområder:

  • Få erfaringsbaserte opplevelser
  • Få ferdigheter basert på styrt/målrettet opplæring

 

 

Grupper

Opplæringen varierer mellom samarbeid i grupper med ulik størrelse, 1-1 individuell opplæring/veiledning.På ODA har vi 3 opplæringsrom, herav 1 datarom, 2 sanserom, fellesrom med et tilrettelagt kjøkken, trim og musikkrom.

 

Kvalitetssikring:

I samtaler med elevene og nærpersoner samt andre samarbeidspartnere (bolig, arbeid osv), drøfter vi individuelle opplæringsplaner (IOP), DOP (dags og opplevelsesplaner), behov, trivselstiltak, faglig fremgang, ønsker/behov for spesifikke fag, nyopplæring og vedlikehold av tidligere lærte ferdigheter.
PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) utfører sakkyndige vurderinger, vurderingen danner grunnlag for et fattet enkeltvedtak, eller avslag på enkeltvedtak i henhold til opplæringsloven § 4A-2.De som får avslag og heller ikke kan nyttiggjøre seg av varig tilrettelagt arbeid (VTA) kanvi tilby et dagtilbud med tilrettelagte aktiviteter, se søknadsskjema for aktivitetstilbud (PDF, 147 kB)

Fant du det du lette etter?