Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

Opplæring- dag og tilrettelagt aktivitetssenter Laila Iren Pettersen

Opplæring - dag og tilrettelagt aktivitetssenter (ODA)

ODA - er et tilbud til voksne med ulike funksjonshemninger som har behov for et tilbud, alternativt til arbeid, med trivsel og meningsfylt innhold.

Vi gir:

 • individuell tilrettelegging i grupper
 • gode opplevelser i et inkluderende fellesskap
 • profesjonalitet, service og kvalitet
 • løsningsfokuserte tilnærminger
 • samarbeid på tvers av ulike arenaer

Søknad sendes Tildelingsteamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Avdelingsleder: Laila.Iren.Pettersen@Nesodden.Kommune.No

Telefon: 990 00 825

Adresse: Hellviksskogvei 22, 1459 Nesodden

Telefon ODA: 477 86 106

DODA står for:

O - opplæring: det gis tilbud om voksenopplæring etter Opplæringslova §4A-2: rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Tilbudet kan søkes om her. (PDF, 150 kB)

D - dagsenter: Er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller i VTA (varig tilrettelagt arbeid i bedrift). Tilbud på dagsenteret er blant annet: 

 • sansestimulering
 • turer
 • gode opplevelser tilpasset funksjonsnivå
 • bevegelse
 • musikk
 • sosiale samlinger

A - aktivitetssenter: 

Tilbudet på aktivitetssenteret er blant annet: 

 • formgivning
 • sløyd
 • ADL
 • sosiale samlinger
 • tur og uteaktiviteter

T - tilrettelagt:

EST (Etter skoletilbud):

 • EST er et kommunalt tilbud for ungdommer med funksjonsnedsettelser som går på videregående skole, og som trenger tilsyn/aktivitet etter skoletid og frem til foresatte kommer hjem fra jobb. EST holder åpent til senest kl. 17.00. Det gis også tilbud om heldags EST ved skolefridager og vinter/høstferie - etter søknad. EST er stengt påske/jul/julimåned.
 • EST er et fristed for ungdommen. Mange har behov for å hvile etter en lang skoledag. Ellers kan de få tilbud om smågrupper med aktiviteter som blant annet: lesing, tur på området, musikk, film, avslapping og egne nettbrett.
 • Ungdommen kommer med skoleskyss fra skolene. Hjemtransport må familien selv sørge for, eller søke tildelingsteamet. 

 A - arbeidstrening:

Dette er et tilbud i tråd med CRPD til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har et ønske og et mål om å komme ut i tilrettelagt ordinært arbeid. 

 

 

 

 

KART