Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet

Omsorgsboliger med opplærings- og aktivitetssenter

 

 

 

 

 

ODA - et tilbud

- til voksne med ulike funksjonshemninger som har behov for spesiell og tilrettelagt læring.

- til voksne med funksjonshemninger som har behov for et tilbud, alternativ til arbeid, med trivsel og meningsfylt innhold.

"Sammen skaper vi det gode livet!"


På ODA (opplæring-, dag-, og tilrettelagt aktivitetssenter) gjør vi det ved å ha:
Rom for alle, blikk for den enkelte.

Vi har en felles plattform som sier at:
"Vi behandler hverandre med verdighet, respekt og helhetlig tenkning".


Vi gir:

  • Individuell tilpasning/tilrettelegging for hver enkelt ved hjelp av individuelle opplæringsplaner (IOP), dags og opplevelsesplaner (DOP).
  • Gode opplevelser i et inkluderende fellesskap
  • Profesjonalitet, service og kvalitet
  • Løsningsfokuserte tilnærminger
  • Samarbeid på tvers av ulike arenaer

 

Satsningsområder

Pedagogisk plattform og faglige satsningsområder.

Mandagsklubben

 

Kontakt oss


Kontaktinformasjon

 

 

Mer informasjon finner du i linkene under

 

KART