Steilene og To gård

"Uteskolen" på Nesodden startet på Steilene i 1984, som et lite valgfagtilbud på ungdomstrinnet. Samtidig fikk en liten gruppe elever med behov for et "pustehull" fra ordinær undervisning i klasserom et tilbud om en dag i uka hvor praktisk arbeid sto i fokus.  

 

"Learning by doing" var fra starten det grunnleggende elementet i tiltaket. Fra å være et lokalinitiert tilbud til 12-15 ungdomsskoleelever, favner uteskolen i dag om hele grunnskolen på Nesodden, samt alle femåringer fra bygdas ca 35 barnehager.

 

Elevene på Nesoddtangen skole får hvert år et besøk til enten To-gård eller Steilene.  

 To-gård: 1., 3. og 6. trinn

 

Steilene: 2., 4. og 7. trinn