SFO Nesoddtangen - 3. basen "Hulen"

Ansatte på 3. basen
Stilling Navn Telefon/ SMS E - post
Baseleder Ines 40 41 52 63 ines.ganzer@nesodden.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider Morten 40 41 52 63
Barne- og ungdomsarbeider Abdi 40 41 52 63
Assistent Celina 40 41 52 63


  3.basen ble etablert etter mønster av Utebasen i 2004, hvor 3. klassingene rullerte på å være på basen hver 3. uke mens resten av klassen var fordelt på Mini, Maxi og Midi. Først i skoleåret 2015/ 16 ble 3. klassingene skilt helt fra de andre basene, og alle ble samlet på 3.basen. 

Basen består i dag av elever fra 3. trinn, og basen holder til i lokalene til 3. klasse + i grupperommet som de nå har døpt om til "Hulen".

Om dere ønsker å høre litt om hvordan barnet har det på basen, send gjerne e-post til baseleder. For andre henvendelser vedr. dagen/ aktiviteter/ daglige beskjeder, send SMS eller ring basen. SMS meldinger hele døgnet og telefon til basen etter mat kl. 14.30.


 

Litt informasjon om basen skoleåret 2021 - 2022 (PDF, 121 kB)

 

3. basen legger stor vekt på å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom samarbeid, empati, etikk, normer og regler. Basen legger opp til elevenes egen frilek.

Mål for 3. basen

  • Ønsker å være med å motivere elevene ved Nesoddtangen skole gjennom positive aktiviteter/ leker som øker elevens selvfølelse ved økt mestring, styrker elevens kreativitet og utvikling av kognitive ferdigheter.
  • Elevene skal få styrke sine sosiale ferdigheter gjennom samhandling i frilek med andre elever på trinnet.
  • Våre aktiviteter/ leker skal legge opp til å øke elevens grov- og finmotorikk.

3. basen holder til i 3. klassegangen (inkluderer klasserom og grupperom).