Nesoddtangen SFO

Klikk for stort bildeNesoddtangen SFO er Nesoddens største skolefritidsordning med 267 elever fra 1. - 4. trinn. 

 

 

 

Nesoddtangen skole SFO

Viktig informasjon

Elevene må meldes på til ferie – SFO 

(påmeldingsskjema sendes ut per e-post i forkant)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

 

Frist for påmelding til 21. - 23. desember 2020: 29. november 2020

 

*********************************************************************************************

Endringer/ oppsigelse av SFO-plass

Oppsigelsesfrist er 1 måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt før den 1. i måneden (jmf. kommunale vedtekter).

Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun fakturamottaker som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

Åpningstider

SFO ved Nesoddtangen skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00.

Nesoddtangen SFO holder stengt i romjulen, i hele skolens påskeferie, hele juli måned og 5 plandager i løpet av skoleåret.

 

Plandager 2020-2021

3. august

17. august

30. oktober

14. mai

 

Kontakt
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Avdeling Daglig leder Telefon Tidspukt
SFO - kontoret Hege Granrud 94 78 51 98 Kl. 08.00 - 15.30
Skolens kontor Christin Frøland 66 96 47 00 Kl. 08.00 - 15.30

E-post til SFO: sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

E-post til SFO - leder: hege.granrud@nesodden.kommune.no

Hjemmeside: www.nesodden.kommune.no

 

 • SFO-leder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder spørsmål/ informasjon om drift, på-/avmelding/ endring av plass o.l.
 • Baseleder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder daglige spørsmål/ informasjon om eleven og basen (gjelder også under gult og rødt nivå).

 

Dersom du har behov for å gi beskjeder som gjelder samme dag, eks. barnet skal gå hjem kl. 15.30 så kan du sende en SMS til basen eleven tilhører.

SMS meldinger kan sendes hele døgnet og dere kan ringe basen etter mat kl. 14.30.

NB: Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på meldinger, men alle sms blir lest.

Basene

 

Kontaktinformasjon til basene
Kontaktinformasjon til basene
Base Klasse Telefonnummer
Megabasen 1a + 2d 90 51 21 54
Maxibasen 1b + 2b 91 62 26 28
Minibasen 1c + 2c 40 41 52 60
Midibasen 2a 40 41 52 61
3. basen 3. trinn 40 41 52 63
4. basen 4. trinn 99 10 11 28
Utebasen Rullerer klassevis hver uke (1. og 2. trinn) 48 10 39 94
Idrettbasen Rullerer klassevis hver uke (1. - 3. trinn) 46 85 35 03

 

Dagsrytme
Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent - gult nivå)
Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent - gult nivå)
Tidspunkt Aktivitet
Kl. 07.30 SFO åpner (elevene krysses inn ved angitt inngangsdør/ oppmøtested)
Kl. 07.30 - 08.30 Frilek inne/ ute
Etter skoleslutt Elevene hentes og krysses inn i klasserommet (elever som ikke har SFO/ skal på Utebase, Idrett eller kurs sendes avgårde)
Kl. 14.00 - 14.30/45 Medbrakt matpakke + drikke, SFO ordner med gratis frukt/ grønt
Etter mat Frilek/ aktiviteter inne og ute
Kl. 17.00 SFO stenger

Elever som ikke har morgentilsyn kan leveres til skolen kl. 08.20.

 

 

Dagsrytme på SFO (i skolens ferier + i rødt nivå)
Dagsrytme på SFO (i skolens ferier + i rødt nivå)
Tidspunkt Aktivitet Merknader
Kl. 07.30 SFO åpner (elevene krysses inn ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass) NB! Annen åpningstid i rødt nivå
Kl. 07.30 - 10.00 Frilek/ aktiviteter inne og ute Klassevis/ kohorter i rødt nivå
Kl. 10.00 - 14.00 Kjernetid Gi beskjed til basen dersom eleven leveres etter kl. 10.00 eller hentes før kl. 14.00
Kl. 10.00 - 14.00 Tur/ aktiviteter (basene sender ut egne planer for ferien) Ingen turer i rødt nivå
Kl. 10.30 - 11/11.15 Lunsj Medbrakt matpakke og drikkeflaske
Kl. 14.00 - 14.30/45 Ettermiddagsmat + frukt/grønt Medbrakt matpakke og drikkeflaske. NB! Det severes ikke frukt i rødt nivå
Kl. 17.00 SFO stenger NB! Annen åpningstid i rødt nivå

Elever som ikke har morgentilsyn leveres på SFO kl. 08.30.

 

Elevene må meldes på til ferie – SFO 

(påmeldingsskjema sendes ut per e-post i forkant)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

 

Ukentlig påmelding i rødt nivå

 

Planer

Det sendes ut månedsplan på e-post fra SFO i begynnelsen av hver måned, som viser en oversikt over aktivitetene og interne SFO-kurs for gjeldende måned.

Så lenge vi oppholder oss i gult nivå (Covid-19) så sendes det ut èn felles plan for 1. - 3. trinn. 4. trinn har eget opplegg som sendes ut av baseleder.

Månedsplan for desember 2020 (PDF, 183 kB)

SFO-kurs

Så lenge vi er i gult nivå så må elever som deltar på kurs (interne og eksterne) gå hjem etter kurset (dette gjelder også elever som har SFO-plass frem til kl. 17.00).

Interne SFO-kurs varer frem til kl. 15.30 (drama og Halloween-/ Sandra-kurs har egne tider).

 

Oversikt over SFO-kurs høsten 2020 (i regi av SFO, for elever med SFO-plass):

 • Små kokker (rullerer klassevis, halv klasse per uke)
 • Tegnekurs (3. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Pris kr. 400,-. Tirsdager)
 • Eventyrkurs (2. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Torsdager).
 • Halloween-kurs m/ Sandra (4. trinn - 17 plasser, krever påmelding. Påmeldinger og henvendelser sendes til Sandra Jensen - sandra.jensen@nesodden.kommune.no)
 • Sandra-kurs (4. trinn - 17 plasser, krever påmelding. Påmeldinger og henvendelser sendes til Sandra Jensen - sandra.jensen@nesodden.kommune.no)
 • Drama-kurs m/ Gyrd (2. + 3. trinn, krever påmelding. Påmeldinger og henvendelser sendes til Gyrd Bakkeli - gyrd.bakkeli@nesodden.kommune.no)

 

Eksterne kurs i SFO-tiden (i regi av andre aktører, åpent for alle elever):

 • Basketball (2. + 3. trinn, krever påmelding. Mandager. Påmelding og spørsmål rettes til Ståle Kofoed - stale@bobcats.no)

 • Barnekor (1. - 3. trinn, i regi av Kulturskolen. Påmelding og henvendelser sendes til kulturskolen@nesodden.kommune.no)

 • Barnefilmklubb (1. - 4. trinn. Siste tirsdag i måneden, i regi av Barnefilmklubben. Påmelding og henvendelser sendes til Ida Sandholt Bø - ida.bo@nesodden.kommune.no)

Dramagruppen

I over tjue år har hun undervist skoleelevene i drama på SFO. Alltid vil mange barn være med.  Elevene lever seg godt inn i rollene som gamle damer, snekkere, nisser, mammaer, pappaer, konger, prinsesser eller hva det måtte være.

Seksti barn, men ingen hovedroller

Klikk for stort bildeDa Gyrd Bakkeli begynte å jobbe på SFO på Nesoddtangen skole i 1997, var dramakurset allerede vel etablert. Første forestilling var 18. mars 1994 og det var klassikeren «Folk og røvere i Kardemommeby» som ble spilt. Fram til 2000 spilte SFO på Nesoddtangen skole en forestilling per år like før sommerferien.

- Fra 2001 utvidet vi til en juleutstilling også. Den første gangen var det 18 barn med. Med årene økte både antallet elever på dramakurset og på SFO generelt betraktelig. I 2006 bestemte vi oss for å dele seksti dramabarn på to kursgrupper, som siden har vært normalen. Det er så mange søkere, slik at bare 2., 3. og 4. trinn er med, og ikke førsteklassingene. Noen må også settes på venteliste. De to gruppene kalles Peer og Gynt, som fikk navnene da det var Ibsen-jubileum i 2006 og siden har vi like godt beholdt navnene, men vi kaller dem også gjerne mandags- og onsdagsgruppa, smiler Gyrd.

Gyrd har vært dramaansvarlig siden 1998. Hun har selv skrevet et knippe skuespill til SFO, og mange er kjent med titler som «En helt utrolig teit morra», «Trollmannen fra Ås», «Sirkus Sirkel» «En delfin til jul» og «Ingen e-bok, akkurat».

Mer informasjon

Hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass

Alle søknader og endringer gjøres i Oppvekstportalen som dere finner på kommunens hjemmeside, under fanen "barn og unge" og "felles informasjon skole".

NB: Når dere søker SFO-plass første gang så vil denne løpe automatisk frem til dere gjør endringer (dvs. dere trenger ikke søke SFO-plass for hvert skoleår). 

Oppsigelsesfrist er 1 måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt før den 1. i måneden (jmf. kommunale vedtekter).

Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun fakturamottaker som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

Foreldremøte

Foreldremøtet for skoleåret 2020 - 2021 ble avholdt 29. oktober 2020.

Referat fra foreldremøtet (PDF, 288 kB).

 

Foreldremøte for nye 1. klassinger vil bli avholdt før sommerferien 2021.

Nye 1. klassinger

Overgang fra barnehage til skole/ SFO

Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse. Overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sensitive perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning.

Nesoddtangen skole/ SFO samarbeider tett med barnehagene på Nesodden for å gjøre overgangen fra barnehage til skole/ SFO så trygg og god som mulig for barnet. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Under normal drift så er det vanlig å arrangere besøksdager for førskolebarna i løpet av våren på Nesoddtangen SFO, slik at barna møter et kjent fjes når de begynner på skolen i august. Det avholdes også et foreldremøte for nye foreldre i forkant av sommerferien.

Foreldremøte for nye 1. klassinger vil bli avholdt før sommerferien 2021.

 

En liten oversikt over noen av endringene 1. klassingene møter i skolen/ SFO

Barnehage

 • 1 voksen per barn (storebarnsavdeling)
 • Tett oppfølging av enkeltbarn gjennom hele dagen
 • Daglig informasjon ved levering/ henting
 • Mer strukturert lek; stasjonslek, lekegrupper, m.m. + frilek
 • Kommunal og statlig økonomisk støtte + foreldrebetaling.

Nesoddtangen SFO

 • 1 voksen per 15 elever
 • Støtte i skoletiden for enkeltelever, ikke i SFO-tiden
 • Ikke mulig å gi daglige oppdateringer om dagen ved henting (*)
 • SFO bygger på frilek
 • Litt kommunal støtte + foreldrebetaling
 • Lagt mer ansvar på eleven/ foresatte for å holde seg oppdatert på informasjon (skole/ SFO)

(*) NB: Om dere ønsker å vite litt om hvordan barnet deres har det på SFO og om tilbudet på basen barnet tilhører, ta gjerne kontakt med baseleder på e - post (Mega, Maxi, Mini, Midi)

 

SFO-plass

Om dere ønsker å søke SFO-plass ved oppstart i 1. klasse (gjelder fra 1. august), så søker dere plass samtidig som dere innmelder barnet til 1. klasse. Søknadsfrist: 1. april.

SFO-plassen vil løpe automatisk frem til 30. juni det året eleven går ut 4. klasse, så fremt dere ikke gjør endringer/ sier opp plassen i mellomtiden (se mer informasjon under fanen "hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass").

 

 

Generell informasjon

Merk alt av

klær, sko, sekk, pennal, matboks, drikkflaske m.mMerkede ting vi finner kommer tilbake til eier, mens umerkede ting blir lagt i Samfunnshuset.

Skiftetøy

SFO barna fra 1. - 3. trinn har kurver til skiftetøy utenfor klasserommene. 4. klassingene har egen skiftetøyskurver på Speiderhuset. 1 - 2 skift (tilpass etter barnets behov og vær). Det er viktig at barna til enhver tid har skiftetøy og tøy til å oppholde seg ute i, uansett vær.

Gjenglemt og umerket tøy/ sko (under gult nivå)

kan hentes i Samfunnshuset hver mandag mellom kl. 13.45 - 16.30, og hver tirsdag mellom kl. 07.00 - 08.00. Det som ikke er hentet i løpet av tirsdag morgen gis videre til Røde Kors. Grunnet smittevern har vi ikke anledning til å oppbevare gjenglemte ting over lengre tid.

Mobiltelefoner og smartklokker 

skal ligge avslått i sekken i skole/ SFO-tiden. Ta kontakt med basen eleven går på om det er beskjeder som skal gis.

Private leker

skal ikke medbringes til SFO (dette inkluderer elektroniske spill og samlekort).

 

Covid-19

Nesoddtangen skole og SFO følger de samme føringene i forbindelse med Covid-19 som som bestemmes av Kriseledelsen i kommunen og Udir (mer informasjon om Covid-19 i kommunen, Smitteveileder for 1. - 7. trinn Udir)

 

Nesoddtangen SFO i gult nivå:

 • Alle basene er fordelt klassevis.
 • Alle trinnene er inndelt i egne soner ute både på skolen og SFO.
 • Elevene leveres/ hentes ute ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass (send SMS til basen når eleven skal hentes).
 • Elevene må ta med drikkeflaske og to matpakker (en til skolens lunsj og en til SFO-måltidet)
 • SFO serverer kun frukt/ grønt under SFO-måltidet (gratis, det faktureres ikke for kost under gult nivå)
 • Normal åpningstid.
 • Alt av yttertøy og sko må tas med hjem hver dag. Kun rent tøy tas med til skolen/ SFO.
 • Innesko og skiftetøy (i merket pose) kan ligge fast på skolen i elevens kurv (men unntak i skolens og SFOs ferier)
 • Færre SFO-kurs. Kun drama, Halloweenkurs, Sandra-kurs, små kokker, tegne- og eventyrkurs under gult nivå (klassevis).

 

Nesoddtangen SFO i rødt nivå

 • Åpningstiden bestemmes av Kriseledelsen i kommunen.
 • Ingen matservering (det faktureres ikke for kost i rødt nivå).
 • Alt av klær og skotøy må tas med hjem hver dag.
 • Alle trinnene er inndelt i egne soner ute både på skolen og SFO.
 • Elevene leveres/ hentes ute ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass (send SMS til basen når eleven skal hentes).
 • Elevene må ta med drikkeflaske og to matpakker (en til skolens lunsj og en til SFO-måltidet)
 • Ingen kurs, Utebase eller Idrett.
 • Ukentlig påmelding