Nesoddtangen SFO


Klikk for stort bilde 

Nesoddtangen SFO er Nesoddens største skolefritidsordning med 265 elever fra 1. - 4. trinn. 

 

 

 

 

 

Nesoddtangen skole SFO

SFO-tilbud i skolens ferier

Vinterferien 2021 (uke 8) Klikk for stort bilde 

Nesoddtangen SFO holder åpent for påmeldte elever i hele uke 8 mellom kl. 07.30 - 17.

Alle elever leveres og hentes utenfor hovedinngangen i Lille skolegård til påmeldte tider.

 

Aktivitetsplaner for de ulike trinnene.

1.trinn (PDF, 183 kB) (beskjeder sendes på sms eller ringes inn på Maxi-telefonen: 91 62 26 28)

2.trinn (PDF, 196 kB) (beskjeder sendes på sms eller ringes inn på Mega-telefonen: 90 51 21 54)

3. og 4.trinn (PDF, 195 kB) (beskjeder sendes på sms eller ringes inn på 3.base-tlf: 40 41 52 63

I ferien skrus telefonene på kl. 07.30.

 

Bilder fra noen av aktivitetene i vinterferien

Klikk for stort bilde  

 

 

 

Turdag på 1.trinn

Grilling, lek og moro i skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

3. + 4. trinn på tur

Grilling, lek og moro i skogen

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

Konstruksjonslek (3. + 4.trinn)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde  

Innebandy i gymsalen (3. + 4.trinn)

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

Lek og moro i gymsalen (1.trinn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig informasjon

Elevene må meldes på til ferie – SFO 

(påmelding gjøres elektronisk via lenke)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

Frist for påmelding: fredag 12. februar 2021

 

*********************************************************************************************

SFO-plass for nye elever ved Nesoddtangen skole skoleåret 2021/22

Ønsker du tilbud om SFO for skoleåret 2021/ 22? Registrer søknad i Oppvekstportalen.

For å få plass f.o.m. 1. august 2021 må søknaden leveres før 1. juli 2021.

 

*********************************************************************************************************

 

Rullering av uteområde 2. + 3. trinn frem til påske 2021

Vi kommer til å fortsette å rullere på uteområdene for 2. og 3.trinn, slik vi har gjort denne høsten. Klikk på oversikten for å se hvilke uker barnet ditt er i Røtterskogen og Store skolegård.

Oversikt over hvor 2. + 3. trinn er ute i SFO-tiden på ettermiddagene frem til påske (PDF, 194 kB) (gjelder så lenge vi er i gult nivå)

 

*******************************************************************************************

 

Endringer/ oppsigelse av SFO-plass

Oppsigelsesfrist er 1 måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt før den 1. i måneden (jmf. kommunale vedtekter).

Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun fakturamottaker som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

Hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass

Alle søknader og endringer gjøres i Oppvekstportalen som dere finner på kommunens hjemmeside, under fanen "barn og unge" og "felles informasjon skole".

NB: Når dere søker SFO-plass første gang så vil denne løpe automatisk frem til dere gjør endringer (dvs. dere trenger ikke søke SFO-plass for hvert skoleår). 

Oppsigelsesfrist er 1 måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt før den 1. i måneden (jmf. kommunale vedtekter).

Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun fakturamottaker som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

 

Slik går dere frem for å gjøre endringer/ si opp plass;

 • Gå inn på kommunens hjemmeside og trykk på fanen «Barn og unge» (øverst på siden), deretter klikker dere på «Skoleportal» og videre på «SFO»

 • Klikk på linken «Oppvekstportal»

 • Fakturamottaker logger inn (øverst til venstre) – NB: det er kun fakturamottaker som kan foreta endringer

 • Klikk på «id-porten», deretter «bank-ID»

 • Klikk på «MinSide», deretter «mine plasseringer»

 • For å endre type plass/ oppholdstid - trykk så på «endre oppholdstid» (blyanten) – så endrer dere til det tilbudet dere ønsker.

* For å si opp plassen - trykk på "si opp plass" (runding med x) - så sies plassen opp.

 

 

Nye 1. klassinger

Overgang fra barnehage til skole/ SFO

Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse. Overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sensitive perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning.

Nesoddtangen skole/ SFO samarbeider tett med barnehagene på Nesodden for å gjøre overgangen fra barnehage til skole/ SFO så trygg og god som mulig for barnet. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Under normal drift så er det vanlig å arrangere besøksdager for førskolebarna i løpet av våren på Nesoddtangen SFO, slik at barna møter et kjent fjes når de begynner på skolen i august. Det avholdes også et foreldremøte for nye foreldre i forkant av sommerferien.

Foreldremøte for nye 1. klassinger vil bli avholdt før sommerferien 2021.

 

SFO-plass

Om dere ønsker å søke SFO-plass ved oppstart i 1. klasse (gjelder fra 1. august), så søker dere plass via Oppvekstportalen. (før 1. juli 2021).

SFO-plassen vil løpe automatisk frem til 30. juni det året eleven går ut 4. klasse, så fremt dere ikke gjør endringer/ sier opp plassen i mellomtiden (se mer informasjon under fanen "hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass").

 

 

En liten oversikt over noen av endringene 1. klassingene møter i skolen/ SFO

Barnehage

 • 1 voksen per barn (storebarnsavdeling)
 • Tett oppfølging av enkeltbarn gjennom hele dagen
 • Daglig informasjon ved levering/ henting
 • Mer strukturert lek; stasjonslek, lekegrupper, m.m. + frilek
 • Kommunal og statlig økonomisk støtte + foreldrebetaling.

Nesoddtangen SFO

 • 1 voksen per 15 elever
 • Støtte i skoletiden for enkeltelever, ikke i SFO-tiden
 • Ikke mulig å gi daglige oppdateringer om dagen ved henting (*)
 • SFO bygger på frilek
 • Litt kommunal støtte + foreldrebetaling
 • Lagt mer ansvar på eleven/ foresatte for å holde seg oppdatert på informasjon (skole/ SFO)

(*) NB: Om dere ønsker å vite litt om hvordan barnet deres har det på SFO og om tilbudet på basen barnet tilhører, ta gjerne kontakt med baseleder på e - post (Mega, Maxi, Mini, Midi)

 

 

 

 

Åpningstider

SFO ved Nesoddtangen skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00 (også i vinterferien for påmeldte elever)

 

Nesoddtangen SFO holder stengt i romjulen, i hele skolens påskeferie, hele juli måned og 5 plandager i løpet av skoleåret.

 

Plandager 2020-2021

3. august 2020

17. august 2020

30. oktober 2020 

14. mai 2021

 

Plandag 2. august 2021

Kontakt
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Avdeling Daglig leder Telefon Tidspukt
SFO - kontoret Hege Granrud 94 78 51 98 Kl. 08.00 - 15.30
Skolens kontor Christin Frøland 66 96 47 00 Kl. 08.00 - 15.30

E-post til SFO: sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

E-post til SFO - leder: hege.granrud@nesodden.kommune.no

Hjemmeside: www.nesodden.kommune.no

 

 • SFO-leder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder spørsmål/ informasjon om drift, på-/avmelding/ endring av plass o.l.
 • Baseleder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder daglige spørsmål/ informasjon om eleven og basen (gjelder også under gult og rødt nivå).

 

Dersom du har behov for å gi beskjeder som gjelder samme dag, eks. barnet skal gå hjem kl. 15.30 så kan du sende en SMS til basen eleven tilhører.

SMS meldinger kan sendes hele døgnet og dere kan ringe basen etter mat kl. 14.30.

NB: Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på meldinger, men alle sms blir lest.

Basene

 

Kontaktinformasjon til basene
Kontaktinformasjon til basene
Base Klasse Telefonnummer
Megabasen 1a + 2d 90 51 21 54
Maxibasen 1b + 2b 91 62 26 28
Minibasen 1c + 2c 40 41 52 60
Midibasen 2a 40 41 52 61
3. basen 3. trinn 40 41 52 63
4. basen 4. trinn 99 10 11 28
Utebasen Rullerer klassevis hver uke (1. og 2. trinn) 48 10 39 94
Idrettbasen Rullerer klassevis hver uke (1. - 3. trinn) 46 85 35 03

 

Planer

Det sendes ut månedsplan på e-post fra SFO i begynnelsen av hver måned, som viser en oversikt over aktivitetene og interne SFO-kurs for gjeldende måned.

Så lenge vi oppholder oss i gult nivå (Covid-19) så sendes det ut èn felles plan for 1. - 3. trinn. 4. trinn har eget opplegg som sendes ut av baseleder.

Månedsplan

Månedsplan for mars 2021 (PDF, 159 kB)

Månedsplan for februar 2021 (PDF, 180 kB)

 

Aktivitetsplan for SFO i skolens ferier

Aktivitetsplan for 1.trinn uke 8 (vinterferien) (PDF, 183 kB)

Aktivitetsplan for 2.trinn uke 8 (vinterferien) (PDF, 196 kB)

Aktivitetsplan for 3. og 4.trinn uke 8 (vinterferien) (PDF, 195 kB)

 

Plan for Utebasen

Informasjon for Utebasen for ukene 7, 9 og 10 (gjelder kun for 1. trinn) (PDF, 166 kB)

 

 

 

 

 

Dagsrytme

Elevene må meldes på til ferie – SFO (påmeldingsskjema sendes ut per e-post i forkant)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

 

Dagsrytme på SFO (i skolens ferier + i rødt nivå)
Dagsrytme på SFO (i skolens ferier + i rødt nivå)
Tidspunkt Aktivitet Merknader
Kl. 07.30 SFO åpner (elevene krysses inn ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass) NB! Annen åpningstid i rødt nivå
Kl. 07.30 - 10.00 Frilek/ aktiviteter inne og ute Klassevis/ kohorter i rødt nivå
Kl. 10.00 - 14.00 Kjernetid Gi beskjed til basen dersom eleven leveres etter kl. 10.00 eller hentes før kl. 14.00
Kl. 10.00 - 14.00 Tur/ aktiviteter (basene sender ut egne planer for ferien) Ingen turer i rødt nivå
Kl. 10.30 - 11/11.15 Lunsj Medbrakt matpakke og drikkeflaske
Kl. 14.00 - 14.30/45 Ettermiddagsmat + frukt/grønt Medbrakt matpakke og drikkeflaske. NB! Det severes ikke frukt i rødt nivå
Kl. 17.00 SFO stenger NB! Annen åpningstid i rødt nivå

 

Ukentlig påmelding i rødt nivå. 

Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent - gult nivå)
Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent - gult nivå)
Tidspunkt Aktivitet
Kl. 07.30 SFO åpner (elevene krysses inn ved angitt inngangsdør/ oppmøtested)
Kl. 07.30 - 08.30 Frilek inne/ ute
Etter skoleslutt Elevene hentes og krysses inn i klasserommet (elever som ikke har SFO/ skal på Utebase, Idrett eller kurs sendes avgårde)
Kl. 14.00 - 14.30/45 Medbrakt matpakke + drikke, SFO ordner med gratis frukt/ grønt
Etter mat Frilek/ aktiviteter inne og ute
Kl. 17.00 SFO stenger

Elever som ikke har morgentilsyn kan leveres til skolen kl. 08.20.

 

 

Bilder fra SFO-hverdagen

Vinterferieuka 2021

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde 

 

3. + 4.trinn på tur i skogen 

 

 

 

 

 

 

 

Lek og moro ute på 2. og 3. trinn februar 2021

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaforestilling for 2.trinn februar 2021 (dramakurs m/ Gyrd)

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utelek og håndarbeid ved 4.basen - vinter 2021

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Utelek i januar 2021 - 2.trinn

Endelig kom snøen og isen!!

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute- og innelek i januar 2021 - 3.basen

 Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 


 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk for stort bilde 

Juleforberedelser i desember 2020


Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter dagene før jul (21. - 23. desember)

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

 

2.trinn i Idrettshallen 21. desember 2020 (1.trinn var i hallen 22. desember)

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

 

 

22. desember - Julefortellingen om "den vesle bygda som glemte det var jul" (ble lest for alle trinnene, bilde er fra 3.trinn)

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

Baking av småkaker 22. desember (alle trinnene fikk bake, bilde er av 2.trinn)

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

 

Utelek i Lille skolegård

 

 

 

 

 

 

SFO-kurs

Så lenge vi er i gult nivå så må elever som deltar på kurs (interne og eksterne) gå hjem etter kurset (dette gjelder også elever som har SFO-plass frem til kl. 17.00).

Interne SFO-kurs varer frem til kl. 15.30 (Teater, teaterlek og Sandra-kurs har egne tider).

 

Oversikt over SFO-kurs høsten 2020 (i regi av SFO, for elever med SFO-plass):

 • Små kokker (rullerer klassevis 1. - 3. trinn, halv klasse per uke)
 • Tegnekurs (3. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Pris kr. 400,-. Tirsdager)
 • Eventyrkurs (2. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Torsdager).
 • Sandra - kurs (årskurs for 4. trinn - 17 plasser, krever påmelding. Påmeldinger og henvendelser sendes til Sandra Jensen - sandra.jensen@nesodden.kommune.no)
 • Teater m/ Sandra (3. trinn, krever påmelding. Påmeldinger skjer elektronisk. Henvendelser sendes til Sandra Jensen; Sandra.Nathalie.Jensen@nesodden.kommune.no)
 • Teaterlek m/ Sandra (2. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Påmeldinger skjer elektronisk. Henvendelser sendes til Sandra Jensen; Sandra.Nathalie.Jensen@nesodden.kommune.no)

 

Eksterne kurs i SFO-tiden (i regi av andre aktører, åpent for alle elever):

 • Basketball (2. + 3. trinn, krever påmelding. Mandager. Påmelding og spørsmål rettes til Ståle Kofoed - stale@bobcats.no)

 • Barnekor (1. - 3. trinn, i regi av Kulturskolen. Påmelding og henvendelser sendes til kulturskolen@nesodden.kommune.no)

 • Barnefilmklubb (1. - 4. trinn. Siste tirsdag i måneden, i regi av Barnefilmklubben. Påmelding og henvendelser sendes til Ida Sandholt Bø - ida.bo@nesodden.kommune.no)

"Garderobeheksa" - gjenglemt tøy

Ny Garderobeheks og henterutiner 

Sandra er vår nye Garderobeheks som tar over etter Gyrd.

Trenger dere hjelp til å finne gjenglemte klær/ sko, så kan dere sende en e-post til;

Sandra.Nathalie.Jensen@nesodden.kommune.no

 

Nytt hentested og hentetidspunkt fra og med uke 9.    Klikk for stort bilde 

 

Nytt hentested: ved 2./ 3. klasseinngangen i Store skolegård.

(vi setter ut et bord/ kasser ved inngangen under taket)

Nytt hentetidspunkt:

Mandager kl. 14.30 – 16.30

Onsdager kl. 14.30 – 16.30

 

Første henting med ny ordning blir mandag 1. mars 2021 (det blir ikke tømt noen klær i uke 7 og 8).

 

Husk å merk at tøy, sko o.l. med fullt navn, da er det lettere at gjenglemte ting finner tilbake til barnet 😊

 

 

Generell informasjon

Merk alt av

klær, sko, sekk, pennal, matboks, drikkflaske m.mMerkede ting vi finner kommer tilbake til eier, mens umerkede ting blir lagt ut til henting utenfor 2. og 3. klasseinngangen i Store skolegård på faste dager.

Gjenglemt og umerket tøy/ sko (under gult nivå)

kan hentes utenfor 2. og 3. klasseinngangen i Store skolegård mandager og onsdager mellom kl. 14.30 og 16.30. Det som ikke er hentet i løpet av onsdag ettermiddag gis videre til Røde Kors. Grunnet smittevern har vi ikke anledning til å oppbevare gjenglemte ting over lengre tid.

NB! Det vil ikke bli lagt ut noe klær i uke 7 og 8. Første henting av av gjenglemt tøy blir ​​​​​​​mandag 1. mars 2021.

Skiftetøy

SFO barna fra 1. - 3. trinn har kurver til skiftetøy utenfor klasserommene. 4. klassingene har egen skiftetøyskurver på Speiderhuset. 1 - 2 skift (tilpass etter barnets behov og vær). Det er viktig at barna til enhver tid har skiftetøy og tøy til å oppholde seg ute i, uansett vær.

Mobiltelefoner og smartklokker 

skal ligge avslått i sekken i skole/ SFO-tiden. Ta kontakt med basen eleven går på om det er beskjeder som skal gis.

Private leker

skal ikke medbringes til SFO (dette inkluderer elektroniske spill og samlekort).

 

Covid-19

Nesoddtangen skole og SFO følger de samme føringene i forbindelse med Covid-19 som som bestemmes av Kriseledelsen i kommunen og Udir (mer informasjon om Covid-19 i kommunen, Smitteveileder for 1. - 7. trinn Udir)

Nesoddtangen SFO i gult nivå:

 • Alle basene er fordelt klassevis.
 • Alle trinnene er inndelt i egne soner ute både på skolen og SFO.
 • Elevene leveres/ hentes ute ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass (send SMS til basen når eleven skal hentes).
 • Elevene må ta med drikkeflaske og to matpakker (en til skolens lunsj og en til SFO-måltidet)
 • SFO serverer kun frukt/ grønt under SFO-måltidet (gratis, det faktureres ikke for kost under gult nivå)
 • Normal åpningstid.
 • Alt av yttertøy og sko må tas med hjem hver dag. Kun rent tøy tas med til skolen/ SFO.
 • Innesko og skiftetøy (i merket pose) kan ligge fast på skolen i elevens kurv (men unntak i skolens og SFOs ferier)
 • Færre SFO-kurs. Kun drama, Halloweenkurs, Sandra-kurs, små kokker, tegne- og eventyrkurs under gult nivå (klassevis).

 

 

Nesoddtangen SFO i rødt nivå

 • Åpningstiden bestemmes av Kriseledelsen i kommunen.
 • Ingen matservering (det faktureres ikke for kost i rødt nivå).
 • Alt av klær og skotøy må tas med hjem hver dag.
 • Alle trinnene er inndelt i egne soner ute både på skolen og SFO.
 • Elevene leveres/ hentes ute ved angitt inngangsdør/ oppmøteplass (send SMS til basen når eleven skal hentes).
 • Elevene må ta med drikkeflaske og to matpakker (en til skolens lunsj og en til SFO-måltidet)
 • Ingen kurs, Utebase eller Idrett.
 • Ukentlig påmelding for samfunnskritiske og sårbare barn

 

Informasjon til foresatte fra ledelsen ved Nesoddtangen skole 30. januar 2021 (PDF, 420 kB)

Informasjon til foresatte fra ledelsen ved Nesoddtangen skole 29. januar 2021 (PDF, 125 kB)

Informasjon til foresatte fra ledelsen ved Nesoddtangen skole 26. januar 2021 (PDF, 491 kB)

Informasjon til foresatte fra ledelsen ved Nesoddtangen skole 25. januar 2021 (PDF, 224 kB)

Informasjon til foresatte fra ledelsen ved Nesoddtangen skole 23. januar 2021 (PDF, 193 kB)

 

 

 

 

 

Foreldremøte

Foreldremøtet for skoleåret 2020 - 2021 ble avholdt 29. oktober 2020.

Referat fra foreldremøtet (PDF, 288 kB).

 

Foreldremøte for nye 1. klassinger vil bli avholdt før sommerferien 2021.