Kjerneverdier

På vår skole har vi følgende kjerneverdier:

Klikk for stort bilde

R- raushet  
E- empati
S- snakke med
P- positiv kommunikasjon
E- engasjement
K- kvalitet
T- toleranse