Faglenker - NT

FORELDRE

Skoleporten/UDIR

Godskole

Barnevakten

Foreldrepraten
 

NORSK

Nynorskbok

LEXIN - Ordbøker for innvandrere

Cappelens ABC

Safari - 1. og 2.trinn

Gruble.net
 

MATEMATIKK

Kasparia

MaxFri

Matematikk.org

Multi

Radius.no

Tusenmillioner

Gruble.net


ENGELSK

Quest

Lokus 123

BBC

Gruble.net
 

SAMFUNNSFAG

Globalis

Globus 5 - 7

Gruble.net

 

NATURFAG

Naturfag.no

Gruble.net


IKT

Lær IKT

Lær touch


KRLE

Gruble.net

 

MUSIKK

Musikksider

Gruble.net
 

DIVERSE

NRK skole

Leksehjelp

Lokus 123 1. - 4.trinn

Moava.org