DKS - den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken tilbyr elevene på Nesodden en rekke kulturopplevelser hvert år. I tillegg til de tilbudene som vi får fra Akershus fylke, får elevene også treffe lokale kunstnere med egne tilbud for skolene på Nesodden. Kunstnerne avtaler da tidspunkt med den enkelte skole.

Nesodden kommune abonnerer på de forskjellige sjangrene etter en plan vedtatt i Skole og Oppvekstutvalget høsten 2008:

 

Gjennom hele året får vi besøk av Den Kulturelle Skolesekken:

Program for de forskjellige kulturuttrykkene finner du her