Nesoddtangen skole

Nesoddtangen skole

 

Om skolen

Nesoddtangen skole ligger sentralt til like ved Tangen sentrum.
Skolen har ca. 560 elever, fordelt på 28 klasser på 1. - 7. trinn og Mottaksklasse

Vi gjør hverandre gode

Vår skole er en lærende organisasjon. Vi deler erfaringer med hverandre. Vi har en felles og levende visjon og er i en utviklingsprosess hvor alle bidrar og drar i samme retning.
Vi har et engasjert, motivert og lærevillig personale som søker ny kompetanse og kunnskap. Vi har et personale med positive holdninger, humor og glimt i øyet. Personalet ser muligheter og tar utfordringer. Vi har en kultur for å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ros på tvers av enhetene. Vi ser og respekterer hverandre. Vi er gode rollemodeller for barna. Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid og ser på foreldrene som en meget viktig ressurs.

Nesodden kommunes permisjonsreglement

Lenke til Nesodden kommunes permisjonsreglement: permisjonsreglement-skole-28082019.pdf (nesodden.kommune.no)

Lenke til Nesodden kommunes elektroniske skjema for permisjonssøknader (søknad om fri), finner du her:  Permisjonsskjema for skole - Nesodden kommune

Telefon: 66 96 47 00
Epost:
nesoddtangen.skole@nesodden.kommune.no 

 


 

Kontakt

rød telefon.jpg

Besøksadresse: Kongleveien, 1450 Nesoddtangen.

Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
Epost: Nesoddtangen.skole@nesodden.kommune.no  

Tlf.. kontoret: 66 96 47 00

Administrasjon     -       Lærere

FAU

Nesoddtangen FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) har som formål å stimulere og legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom skolen og hjemmet, og bidra til å skape etinkluderende miljø som ivaretar både faglige og sosiale interesser.


FAU skal bestå av et utvalg foreldre, og hver klasse skal være representert. Klassene velger sin FAU-representant i tillegg til klassekontakter. Klassekontaktene er kommunikasjonsleddet mellom foreldrene og FAU.


FAU har leder og nestleder, og er forøvrig organisert i grupper med hver sine ansvarsområder. Dette spenner fra sosiale arrangementer til å følge opp politiske tiltak knyttet til skolens drift. Men - først og fremst er vi et samarbeidsorgan mellom hjem og skole.

Kontakt

Epost: tangen.fau@gmail.com

SFO

SFO ved Nesoddtangen skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00.  SFO er stengt hele skolens påskeferie, i romjulen, hele juli måned og fem plandager i løpet av året.

Vi sender ut informasjon på månedsplan i begynnelsen av hver måned og oppdaterer jevnlig våre nettsider. Er det noe du savner på nettsidene så send en e-post til sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

Endringer ved søknad om plass på SFO

Du søker om endret plass eller sier opp barnets plass via vår «Oppvekstportal».

 

Kontakt

Dersom du har behov for å gi beskjeder som gjelder samme dag, eks. barnet skal gå hjem kl. 15.30 så kan du sende en SMS til basen eleven tilhører:

SMS meldinger kan sendes hele døgnet og dere kan ringe basen etter mat kl. 14.30.

NB: Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på meldinger, men alle sms blir lest.

Mer informasjon

 
Skoleruta

Skoleruta 2023/2024 

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager