Nesoddtangen skole

Velkommen til skolestart 2020!

Første skoledag er tirsdag 18.08.20.

1. trinn starter kl. 10.00. Oppmøte ved flaggstangen på store skolegård.
2.-7. trinn starter kl. 08.30 i sine klasserom, alle elever vil bli møtt ved inngang og vist til sine klasserom.

Skolen starter opp i gult nivå. Les mer om koronasituasjonen på UDIR sine hjemmesider.

Vi gleder oss til et spennende og lærerikt år sammen med dere. 

Velkommen!

 

Klikk for stort bildeOm skolen
 

Nesoddtangen skole ligger sentralt til like ved Tangen sentrum.
Skolen har ca. 600 elever, fordelt på 27 klasser på 1. - 7. trinn.

Mottaksklasse

Vi har også en mottaksklasse på skolen der alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever fra hele kommunen får møte nærmiljøet og skolesystemet på en tilpasset måte det første året i Norge.

VI GJØR HVERANDRE GODE  

Vår skole er en lærende organisasjon. Vi deler erfaringer med hverandre. Vi har en felles og levende visjon og er i en utviklingsprosess hvor alle bidrar og drar i samme retning.
Vi har et engasjert, motivert og lærevillig personale som søker ny kompetanse og kunnskap. Vi har et personale med positive holdninger, humor og glimt i øyet. Personalet ser muligheter og tar utfordringer. Vi har en kultur for å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ros på tvers av enhetene. Vi ser og respekterer hverandre. Vi er gode rollemodeller for barna. Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid og ser på foreldrene som en meget viktig ressurs.

Telefon: 66 96 47 00
Epost: 
Nesoddtangen.skole@nesodden.kommune.no 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 


 

Nesoddtangen skole forside

Kontakt

Klikk for stort bilde

Besøksadresse: Kongleveien, 1450 Nesoddtangen.

Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
Epost: Nesoddtangen.skole@nesodden.kommune.no  

Tlf.. kontoret: 66 96 47 00

Administrasjon     -       Lærere / assistenter

FAU

Klikk for stort bilde

Nesoddtangen FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) har som formål å stimulere og legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom skolen og hjemmet, og bidra til å skape etinkluderende miljø som ivaretar både faglige og sosiale interesser.


FAU skal bestå av et utvalg foreldre, og hver klasse skal være representert. Klassene velger sin FAU-representant i tillegg til klassekontakter. Klassekontaktene er kommunikasjonsleddet mellom foreldrene og FAU.


FAU har leder og nestleder, og er forøvrig organisert i grupper med hver sine ansvarsområder. Dette spenner fra sosiale arrangementer til å følge opp politiske tiltak knyttet til skolens drift. Men - først og fremst er vi et samarbeidsorgan mellom hjem og skole.

Kontakt

Epost: tangen.fau@gmail.com

 

Søknad om skolefri (PDF, 67 kB)

Skoleruta

Skoleruta høst 2019/ vår 2020
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 9 Første skoledag: uke 34 tirsdag 20.08.19
September 20 Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 30.09.19
Oktober 19 Høstferie: uke 40 t.o.m fredag 04.10.19
November 20 fredag 01.11.19
Desember 15 Juleferie: f.o.m. mandag 23.12.19
Januar 21 Juleferie: t.o.m. torsdag 02.01.20
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m 17.02.20 t.o.m 21.02.20
Mars 21 Kommunal fagdag: mandag 09.03.20
April 16 Påskeferie: t.o.m mandag 06.04.20. t.o.m mandag 13.04.20
Mai 18 fredag 01.05.20, torsdag 21.05.20 og fredag 22.05.20
Juni 16 mandag 01.06.20. Siste skoledag tirsdag 23. 06.20
Sum 190

 

Kultur

5. trinn har en ekstra undervisningstime i kunst og kultur

I tillegg til skolens egne musikk- og kunst- og håndverklærere, vil vi også utvide samarbeidet med Kulturskolen og får inn kulturskolelærere i drama, musikk og kunst- og håndverksfaget på mellomtrinnet.  

4+1 PÅ
Vennskapelig kunnskapskonkurranse mellom barneskolene på Nesodden.

Den kulturelle skolesekken

Blås og stryk

UteskoleneTo-gård og Steilene

SFO

 

SFO ved Nesoddtangen skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00.  SFO er stengt hele skolens påskeferie, i romjulen, hele juli måned og fem plandager i løpet av året.

Vi sender ut informasjon på månedsplan i begynnelsen av hver måned og oppdaterer jevnlig våre nettsider. Er det noe du savner på nettsidene så send en e-post til sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

Bruk meldebok

Du kan også bruke barnets meldingsbok.
Du må ikke sende e-post dersom du ønsker å gi beskjed vedr. ditt barn, som gjelder samme dag. Muntlig beskjed fra barna godtas ikke som melding.
Hvis barnet skal gå/sendes rett etter skoleslutt så bruk barnas meldingsbok.

Endringer ved søknad om plass på SFO

Du søker om endret plass eller sier opp barnets plass via vår «Oppvekstportal».

Kontakt

Dersom du har behov for å gi beskjeder som gjelder samme dag, eks. barnet skal gå hjem kl 15.30 så kan du sende en SMS til:

  • Maxibasen: 916 22 628
  • Midibasen: 404 15 261
  • Minibasen: 404 15 260
  • 3.basen: 404 15 263
  • 4.basen: 991 01 128

Vi er tilgjengelig på telefonene fra kl. 14.00.

Mer informasjon