Nesodden voksenopplæring

 

Nyttig informasjon:

 • Nesodden voksenopplæring tilbyr norskkurs til både nybegynnere og viderekommende. 
 • Registrering norskkurs oppstart høst 23: 15/8-23 kl.09:00-12:00
 • Norskprøve høst:
  • Skriftlig: 27/9-23
  • Muntlig: 28/9-23
 • Norskprøve vinter:
  • Skriftlig: 6/12-23
  • Muntlig: 7/12-23
 • Registrering norskkurs oppstart vår 24: 03/01-24 kl.09:00-12:00
Rett og plikt til norskopplæring

Vi tilbyr norskkurs til både nybegynnere og viderekomne. Mange får kursene gratis, men noen må betale. 

Følgende grupper har rett og plikt til gratis norskopplæring

 • Personer som har oppholdstillatelse som flyktning
 • Personer som er familiegjenforente med norske eller nordiske borgere, eller med personer som har permanent oppholdstillatelse

De som har "rett og plikt" må ta 600 timer norsk og samfunnskunnskap innen 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse. Dette for å få opplæringen gratis.


Følgende grupper har plikt til norskopplæring, men må selv betale for opplæringen

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA-/EØS-området.
 • Familiegjenforente med denne gruppen
   

Følgende grupper har verken rett eller plikt til gratis opplæring. Disse må selv betale for undervisningen.

 • Midlertidig oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv)
 • Opphold etter EØS/EFTA-regelverket
 • Nordiske borgere
 • Norske borger

 

Fritak fra plikt til opplæring

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring i norsk  hvis du kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, eller hvis særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Fyll ut skjemaet: søknad om fritak (PDF, 115 kB) og send det til oss i posten.

Her kan du lese fullstendig lovtekst om plikt og rett til opplæring

 

Språkprøver, nivå og spor

Undervisningen følger læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanene finner du her: kompetansenorge.no

Språkprøver

Vi arrangerer jevnlig språkprøver både for eksterne og egne elever. Her finner du mer informasjon om norskprøve, statsborgerprøve, samfunnskunnskapsprøve kompetansenorge.no

Nivå

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsen i det europeiske rammeverket, Common European Framework of Reference for Languages. Her er tre hovednivåer, med undernivå

A:        Elementært nivå (undernivå A1 og A2)
B:         Selvstendig nivå ( undernivå B1 og B2)
C:        Avansert nivå (undernivå C1 og C2)

Spor

Opplæringen er organisert i tre forskjellige spor.  Sporene sier noe om hvor fort vi går fram i undervisningen.  Det er mulig å skifte spor underveis.

Spor 1 er for deltakere uten eller med liten skolegang
Spor 2 er for deltakere som har en del skolegang
Spor 3 er for deltakere som har utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.

I tillegg har førstespråket ditt stor betydning for hvilket undervisningstilbud som passer best for deg. Deltakere med førstespråk som er veldig forskjellig fra norsk trenger ofte mye lengre tid enn personer som har et morsmål i samme språkfamilie som norsk.

Klasse

Introsenteret på Nesodden er en liten skole med åtte klasser. Gruppene våre er derfor ofte nivåblandet, men vi har den fordelen at gruppene er relativt små.  Hovedaktivitet i klassen er samtaler og praktisk bruk av språket. Skriftlig arbeid gjøres hjemme, deltakerne må derfor regne med en del hjemmearbeid. 

Norskprøver

Vi har med jevne mellomrom interne tester i klassene. Disse prøvene er underveisvurderinger, som forteller deg og læreren din hvor mye du har lært i forhold til de målene du har satt.

De fleste deltakerne har som mål  å bestå  norskprøven på nivå A2 (tidligere norskprøve 2) eller B1
(tidligere norskprøve 3) 

Vi melder deg opp til prøve når læreren din mener at du er klar for den. Du kan avlegge prøven på Introsenteret, og det blir arrangert prøver 4 ganger pr år, i september/oktober, november/desember, mars/april og mai/juni.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om test på B2/C1 nivå ('Bergenstesten')
 

Mer om norskprøvene

Våre ansatte
Ansatte Nesodden norskopplæring
Ansatt Rolle E-post
Trine Brigithe Egebakken Skoleleder Trine.egebakken@nesodden.kommune.no
Jessica Andersen Inspektør Jessica. therese.andersen@nesodden.kommune.no
Beate Buchner Lærer beate.margarete.buchner@nesodden.kommune.no
Eva Dølvik Lærer eva.dolvik@nesodden.kommune.no
Hege Birgitte Olsen Lærer hege.birgitte.olsen@nesodden.kommune.no
Per Kristen Andenæs Lærer per.kristen.andenaes@nesodden.kommune.no
Randi Hannisdal Lærer randi.hannisdal@nesodden.kommune.no
Sothisorubini Kirubamoorthy Lærer sothisorubi.kirubamoorthy@nesodden.kommune.no
Anne Birgit Hovde Lærer anne.birgit.hovde@politiker.nesodden.kommune.no
Kirsten Wiingaard Grønn Lærer kirsten.wiingaard.grønn@nesodden.kommune.no
Ida Rannveig Roggen Lærer ida.rannveig.roggen@nesodden.kommune.no

 

Priser 2023/prices 2023
Priser norskopplæring
Type kurs Courses Pris/price
Norskopplæring 16 timer per uke Norwegian language training 16 hours per week kr 17 500,- Vår/Spring kr 13 500,- Høst/autumn
Norskprøve skriftlig, alle tre deler (lytte, lese, skrive) Norwegian test package (listen, read, write) kr 1 300,-
Enkeltprøve i lytting Seperate listening test kr 650-
Enkeltprøve i lesing Seperate reading test kr 650,-
Enkeltprøve i skriving Seperate writing test kr 650,-
Norskprøve muntlig Norwegian test orally kr 650,-
Samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve Social studies test/citizens' test kr 1 080,-

 

Skoleruta 2023/2024

Nesodden voksenopplæring følger i hovedsak skoleruta til Nesodden kommune. Små endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

 

 

Informasjon for flyktninger fra Ukraina
Information for refugees from Ukraine

Kontakt oss

E-post: voks@nesodden.kommune.no
Telefon: 470 18 678/915 84 865

Leder:
E-post:  Trine B. Egebakken
Telefon: 915 84 865

Inspektør:
E-post: Jessica Therese Andersen
Telefon: 470 18 678

Besøksadresse: 
Persilengveien 5, 1458 Fjellstrand (Buss 570/575 fra Nesoddtangen)
Åpningstid kontor/opening hours: Man. - fre. kl. 08:30-14.00

Følg oss på Facebook og Instagram 

Artikkelliste