Waldhorn

Lærere: Tora Moe Fause

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Waldhorn (skogshorn) har fått navnet sitt fra da det ble brukt på jakt i skogen til å blåse signaler til hverandre. Det har endret utseende litt opp i gjennom tidene og har i dag ventiler som gjør at man lett kan spille de ulike toneartene. I gamle dager måtte de bytte bøyler etter hvilken toneart stykket gikk i, og bruke hånden i schallstykket sammen med ulik luftbruk til å endre tonene. Hornet er limet i korpset/orkesteret. Det binder treblås og messing sammen, og også blås og stryk i orkesteret. Det er derfor svært viktig for balansen i korpset/orkesteret. Selv om det er av messingblåserfamilien, er hornet vanlig i ulike treblåsensembler. Hornet har et stort omfang, kan spille lyst og veldig mørkt, og har mange ulike klangfarger. Det er derfor veldig anvendelig. I filmmusikk er det ofte svært fremtredende.

Undervisningen vil inneholde både gruppeundervisning og enkeltundervisning. Vi vil jobbe med ulikt repertoar fra ulike tidsepoker, litt historie om instrumentet, musikkteori, akkorder/ treklanger, grunnleggende teknikk for instrumentet og mye mer. I grupper jobbes det spesielt med intonasjon, balanse, roller i musikken, lytting og å følge og lede hverandre.

 

Regionale læreplaner finnmessing: