Tuba

Lærer: Lars Egenes Flemstrøm

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Tubaen er det største og tøffeste messinginstrumentet, det er ingen i tvil om. Den moderne varianten kom på 1800-tallet, og har siden det blitt et standardinstrument i så vel korps som symfoniorkester - og gjør seg like godt innen jazz. Tubaen tar seg oftest av bassrollen, og har dermed en uvurdelig plass i lydbildet. Bare prøv å skru av bassen på stereoanlegget når du hører på musikk! Det blir veldig, veldig kjedelig. Tubaen er et langt messingrør med ventiler som er bøyd rundt i ring så instrumentet passer perfekt å hvile på beina når vi spiller. Derfor er det faktisk mindre anstrengende å spille tuba enn mange andre instrumenter som må holdes oppe hele tiden.
 
Undervisning har som mål å utvikle elevenes forståelse for musikk og samspill. De lærer hvordan de skal mestre et instrument og hva som skal til for å bli en dyktig musiker. Teorilære forgår parallelt. Vi lukter på mange sjangre, både klassisk, jazz, pop, rock og samtidsmusikk, og det er sentralt at eleven selv er med på å bestemme hvor kursen legges. Å spille et instrument er et håndverk som krever et minimum av egenøving, men dette går hånd i hånd med trivsel og variasjon i undervisningen.
 
Undervisningen organiseres i form av ukentlige enetimer og gruppetimer cirka en gang i måneden. I tillegg kommer samspill i korps.

 

Regionale læreplaner Grovmessing: