Trombone

Lærer: Lars Egenes Flemstrøm

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Trombonen er et akkurat passe langt messinginstrument som ofte er å se i alt fra symfoniorkester og korps til storband og mindre jazzensembler. Og musikk skrevet for dette instrumentet finner vi spor av helt tilbake til 1500-tallet. Alle kan spille trombone! Hvis du rekker helt frem til fingertuppene dine, da har du lange nok armer for dette flotte instrumentet. I korpset har trombonister en variert rolle: Man er ofte innom både mellomstemmer, melodi og bass i løpet av samme stykke - og kanskje også noen takter ganske alene! Det rekker aldri å bli kjedelig for trombonisten.

Undervisning har som mål å utvikle elevenes forståelse for musikk og samspill. De lærer hvordan de skal mestre et instrument og hva som skal til for å bli en dyktig musiker. Teorilære forgår parallelt. Vi lukter på mange sjangre, både klassisk, jazz, pop, rock og samtidsmusikk, og det er sentralt at eleven selv er med på å bestemme hvor kursen legges. Å spille et instrument er et håndverk som krever et minimum av egenøving, men dette går hånd i hånd med trivsel og variasjon i undervisningen.

Undervisningen organiseres i form av ukentlige enetimer og gruppetimer cirka en gang i måneden. I tillegg kommer samspill i korps.

Regionale læreplaner grovmessing: