Saxofon

Lærere: Line Falkenberg

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Hovedmålet i undervisningen er å lære eleven å beherske saksofonen. Det er passende å starte fra rundt 9 års alder. Det er også mulig å gå i kulturskolen som voksen. Eleven lærer å spille på gehør, notelesing, rytmer og mange melodier. Det er viktig at eleven får utvikle seg i sitt tempo. Vi jobber også med kammermusikk, og da spiller elevene i grupper. Uansett om eleven skal spille jazz eller klassisk, er det viktig å legge et godt grunnlag innenfor klang, gehør, rytme og teknikk. Dette er noe vi jobber med hele tiden. Vi jobber hele tiden mot små mål, og alle som har lyst får spille på små konserter.

Det er viktig at eleven lykkes, og at det er gøy å spille!

Regionale læreplaner saxofon: