Klarinett

Lærere: Anne Sofie Halvorsen, Line Falkenberg

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Hovedmålet med undervisningen er å lære eleven å beherske klarinetten. Det legges vekt på å utvikle blåse- finger- og tungeteknikk. Andre viktige ting er notekunnskap, rytmeforståelse og generell musikkforståelse. Eleven kan starte på kulturskolen i 8-9 års alderen. Helst ikke tidligere da fingrene til barna stort sett er for små til å dekke hullene på instrumentet. Det er også åpent for voksne å søke kulturskolen, som nybegynner eller viderekommen. Kulturskolen har samarbeid med skolekorpsene på Nesodden, og de fleste elevene starter i aspirantkorps etter et halvt år med individuell undervisning. Mange fortsetter med individuell undervisning frem til de er 18 år og går videre til musikklinjer i Oslo og Akershus.

 

Regionale læreplaner klarinett: