Handyband

Lærer: Andreas Haddeland og Per Øystein Sørensen.

Mennesker med funksjonsnedsettelser eller spesielle behov skal ha tilgang til kulturaktivitet på lik linje med alle andre. Nesodden kulturskole har i dag et lokalt bandtilbud der lek, mestring, sosial kontakt og musikkglede står i fokus. Hver uke møtes Handyband til øvelse – spiller, synger og har det fint sammen. Målet er at elevene skal gis mulighet til å utvikle sitt potensiale ut fra egne behov og evner.

Målgruppen er ungdom og voksne. Dagens handyband består av elever i alderen 15 til 55 år.

Handyband spiller sammen på tirsdager kl. 19.30.