Gitar

Lærere: Andreas Haddeland, Per Ingolf Skaare og Dag Midbrød

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Gitar er et populært instrument i kulturskolen, og det er forskjellige innfallsvinkler til faget.

Undervisningen har som hovedmål å lære elevene ferdigheter i gitarspill og musisering. Det legges vekt på å gi alle gitarelever grunnleggende ferdigheter i besifringsspill og akkompagnement. Det forsøkes å legge til rette for, og oppmuntres til samspill i ulike former. Herunder band, gitarensemble m.m. Teoretisk brukes besifring, gitartabulatur og noter. Det legges også vekt på muntlig overlevering og aktivt bruk av gehør. Individuelle spilletimer gir en unik mulighet til å tilpasse opplæringen til den enkelte elev med tanke på bl.a. progresjon, repertoar, og vekt på overleveringsmåte. Generelt anbefales det å ha fylt 9 år før man begynner med gitar.


Besifringsspill:

Å spille akkorder til en sang/melodi ved hjelp av besifring. For eksempel: D, A7, G og Em. Det går an å bruke alle typer gitarer til dette.

Akustisk gitar:

Spille melodier og akkorder ved hjelp av gitartabulatur, besifring og til dels noter.

Klassisk gitar:

Akustisk gitar med nylonstrenger. Melodier og akkorder etter noter og gitartabulatur.

Elgitar:

Sterkt knyttet til rocketradisjonen, men instrumentet kan brukes til alle typer musikk. Kulturskolen har forsterker, og elevene tar med egen gitar på spilletimene. 

El. bass:

El. bass er egentlig ikke en gitar, men mange bassister starter på gitar, uten at dette er påkrevd. Kulturskolen har forsterker, og elevene har med egen bass på spilletimen.

 

Regionale læreplaner Gitar: