Fløyte

Lærer: Carina Amundsen

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Fløyteundervisningen foregår individuelt eller i små grupper.

Nye elever lærer i løpet av få timer å få lyd i instrumentet, spille små melodier og lese noter. Pust, klang, frasering og teknikk er noe av innholdet på timene. Målet er at eleven skal utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter og oppleve spilleglede. Møte med musikkens vesen kan gi eleven viktige estetiske erfaringer.

Å utvikle ferdigheter på et instrument foregår like mye mellom hver spilletime som på selve spilletimen. Øving hjemme er en viktig del av læreprosessen.

Innhold og progresjon i undervisningen tilpasses individuelt.

 

Regionale læreplaner fløyte: