Fiolin

Lærere: Maria Degerfors og Henriette Elnan

Aldersgrense: 6 år, 1. klassetrinn

Fiolinen har mange bruksområder. Ved siden av det klassiske fiolinspillet står fiolinen sentralt i både norsk og internasjonal folkemusikk. Fiolin/strykeinstrumenter blir også mer vanlig å høre i jazz, rock, m.fl. sjangere. Barn kan begynne å lære instrumentet i tidlig alder, samtidig er det viktig å betone at alder alene ikke er avgjørende for resultatet. For yngre nybegynnere er det en stor fordel om foreldrene har mulighet til å følge opp undervisningen. Elevens spilleglede og opplevelse av mestring vi alltid stå i sentrum for det individuelle undervisningsopplegget. Gehørbasert spill kommer tidlig inn og vil alltid være en viktig innfallsvinkel ved innlæring, både for enkle  krevende stykker. Undervisningen foregår på Tangenten og tilbys både individuelt og i grupper.

Les mer om samspilltilbudet her

 

Regionale læreplaner stryk: