Elektrisk bass

Lærer: Dag Midbrød og Øivind Madsen.

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

På elektrisk bass er utgangspunktet for undervisningen gehørspill og besifring. Elevene vil etterhvert også lære grunnleggende notelesning, men hovedfokuset er hele tiden på å utvikle ferdigheter på instrumentet gjennom lytting, herming og utforsking. Vi går gjennom ulike sjangere knyttet til den rytmiske musikktradisjonen. Lek og improvisasjon er viktige elementer!