Cello

Lærer:  Franciska Borgen

Aldersgrense: 7 år, 2. klassetrinn

Celloen har en varm og dyp klang som ligger tett opptil den menneskelige stemmen.

Eleven må følges opp tett de første årene. Litt etter litt tar eleven mer og mer ansvar for egen øving. Barnet kan være 6-7 år når det begynner å spille. Vi ser det som en fordel at vi kan begynne å leke oss med instrumentet fra denne alderen av, mens fingrene ennå er myke og samarbeidsvillige. Det finnes dog en rekke eksempler på at man fint kan starte opp noen år senere.

Begynnerfasen kan oppleves litt krevende motorisk, derfor arbeider vi med gehørspill den første tiden. Når det motoriske har falt litt på plass innføres notelesing.

Eleven spiller allerede sin første konsert etter ca. ½ års undervisningstid og får oppleve de litt eldre elevene som de gjerne vil strekke seg mot. Dette er svært motiverende for barnet.

 

Regionale læreplaner stryk: