Baryton

Lærer: Lars Egenes Flemstrøm

Aldersgrense: 9 år, 4. klassetrinn

Litt forenklet kan vi si at barytonen er det samme som en trombone hvis du tar bort sliden, erstatter den med 3-4 ventiler, og bøyer det lange røret rundt og rundt sånn at den blir perfekt å hvile på bena når vi sitter og spiller! Barytonen (euphonium på engelsk), slik vi kjenner den i dag, ble utviklet i Storbritannia sent på 1800-tallet, og er i dag et standardinstrument i alle korps rundt om i verden. Som med trombonen er også barytonen en ”potet” i samspillet. Både mellomstemmer, akkompagnement og lange melodilinjer - barytonen passer til alt.

Undervisning har som mål å utvikle elevenes forståelse for musikk og samspill. De lærer hvordan de skal mestre et instrument og hva som skal til for å bli en dyktig musiker. Teorilære forgår parallelt. Vi lukter på mange sjangre, både klassisk, jazz, pop, rock og samtidsmusikk, og det er sentralt at eleven selv er med på å bestemme hvor kursen legges. Å spille et instrument er et håndverk som krever et minimum av egenøving, men dette går hånd i hånd med trivsel og variasjon i undervisningen.

Undervisningen organiseres i form av ukentlige enetimer og gruppetimer cirka en gang i måneden. I tillegg kommer samspill i korps.

 

Regionale læreplaner grovmessing: