Søke plass?

Barn og unge under 19 år er kulturskolens viktigste målgruppe. Kulturskolen tar inn elever fra ventelistene fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet, men har sitt hovedopptak før sommeren. Nye søkere bes derfor om å søke plass i god tid før sommerferien.

Dersom det er ledig plasser ut over ventelistene, tar vi også voksne søkere.  

 

Søk plass på kulturskolen

 

Undervisningstilbud