Priser

Elever og kursdeltagere i kulturskolen betaler en egenandel som vedtas politisk i Nesodden kommune. Det er en sats gjeldende for elevplasser i kulturskolen med eventuelle tillegg for instrumentleie, materiell, e.l. Kurs av kortere varighet prissettes etter omfang og kostnader.

Priser gjeldende for 2023 finner dere her: Priser for kulturskolen 2023

Kommunestyret har vedtatt, med virkning fra 01.01.19, en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever i kulturskolen, dersom foreldrene/de som har foreldreansvaret har en samlet inntekt på under 5G. 5G er også gjeldende for foreldre som er enslige forsørgere. Det er den samlede inntekt i foregående år som danner grunnlag for beregningen. Likningspapirer må fremlegges som dokumentasjon ved søknad. Det søkes refusjon for ett semester om gangen.