Om oss

Nesodden Kulturskole tilbyr opplæring og aktivitet i estetiske fag for barn og unge. Vi er opptatt av å samarbeide med skoler, nærmiljø og frivillige organisasjoner for å kunne gi et allsidig, lett tilgjengelig og synlig tilbud. Alle barn og unge i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av våre tilbud.

Vår kulturskole har sin hovedbase i Tangenten på Nesoddtangen. Her foregår en stor del av undervisningen, i tillegg til at administrasjonen og skolens lærere holder til her. For tiden har vi rundt 300 aktive elever og nærmere 30 ansatte. Kulturskolens undervisning foregår etter skoletid og på kveldstid. Organiseringen av undervisningen varierer fra fast ukentlig undervisning til kortere kurs. I tillegg arrangerer vi workshops, prosjekter, konserter, utstillinger og forestillinger gjennom hele skoleåret.

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss!

Klikk på lenkene øverst på siden/i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan komme i kontakt med oss og om hvordan bli elev hos oss.

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge i Nesodden kommune. Tjenestene er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6, som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud.