Mari Moen

Ansatte - Mari Moen Fag: Musikklek, barnekor og piano

Mari er ansatt som pianolærer og musikkpedagog for musikk fra livets begynnelse og musikklek. Mari er utdannet fra Barratt Dues musikkinstitutt som musikkbarnehagelærer og klaverpedagog. Hun har også tatt videreutdanning i musikk, metodikk og rytmikk på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Mari har vært ansatt i Nesodden kulturskole siden 1998