Velkommen til Nesodden Kulturskole!

Klikk for stort bilde     

Klikk på lenkene eller se i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan du kommer i kontakt med oss og om hvordan man kan bli elev hos oss.

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss.

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge i Nesodden kommune. Tjenestene er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6, som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud.
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde
Klikk for stort bildeFølg oss Facebook!