Velkommen til Nesodden kulturskole!


Klikk for stort bilde     

 

Vi er med på dugnaden for å stoppe koronaviruset. Nesodden kulturskole innstilte derfor sin ordinære undervisning fra og med 13. mars. Undervisningen vil i perioden fram til og med mandag 13. april bli gitt via ulike digitale plattformer.

Vi oppfordrer alle til å følge med på kommunens hjemmeside for oppdatert koronainformasjon.

I henhold til kulturskolens reglement for refusjon vil manglende undervisning som følge av force majeure ikke utløse refusjon.

"Vi skal stå sammen ved at holde afstand fra hinanden." - Danmarks statsminister

 

Klikk på lenkene eller se i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan komme i kontakt med oss og om hvordan bli elev hos oss.

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss!

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge i Nesodden kommune. Tjenestene er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6, som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud.
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 Klikk for stort bilde