Velkommen til Nesodden Kulturskole!

Klikk for stort bilde

Klikk på lenkene eller se i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan du kommer i kontakt med oss og om hvordan man kan bli elev hos oss.

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss.

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til innbyggere i Nesodden kommune. Skolen gir et tilbud til og er en samarbeidspartner for alle grupper og enkeltpersoner innen ulike kulturuttrykk, både som forvalter og videreutvikler. Tjenestene til Nesodden kulturskole er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6 som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers.
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde
Nesodden kulturskole logo - Klikk for stort bildeFølg oss på facebook!