Velkommen til Nesodden kulturskole!


Klikk for stort bilde     

 

Kjære elever og foresatte

 

Mandag 27. april starter vi en gradvis gjenåpning av Nesodden kulturskole. Det er det mange som ser frem til, både lærere og elever!

 

Den gradvise gjenåpningen skjer for å ivareta behovet for trygghet og godt smittevern.

 

Vi starter med slagverk, klarinett, trombone og obo, og kun 1 til 1 undervisning.

 

Om alt går etter planen vil vi åpne for resten av elevene som får 1 til 1 undervisning fra 4. mai. Inntil videre fortsetter undervisningen for resten av elevene digitalt som nå.

 

Vi ber om at alle setter seg grundig inn i kulturskolens smittevernsregler

 

 

Velkommen tilbake! Vi gleder oss!

 

Vennlig hilsen rektor Tone

 

 

 

 

Klikk på lenkene eller se i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan komme i kontakt med oss og om hvordan bli elev hos oss.

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss!

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge i Nesodden kommune. Tjenestene er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6, som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud.
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 Klikk for stort bilde