Velkommen!

 

Klikk for stort bilde    

 

SØK PLASS!

 

Aktuelt

Tre nye tilbud fra kulturskolen. Les mer her!

Om oss

Nesodden Kulturskole tilbyr opplæring og aktivitet i estetiske fag for barn og unge. Vi er opptatt av å samarbeide med skoler, nærmiljø og frivillige organisasjoner for å kunne gi et allsidig, lett tilgjengelig og synlig tilbud. Alle barn og unge i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av våre tilbud.

 

Vår kulturskole har sin hovedbase i Tangenten på Nesoddtangen. Her foregår en stor del av undervisningen, i tillegg til at administrasjonen med rektor, konsulenter og skolens lærere holder til her. For tiden har vi ca. 250 aktive elever og 26 ansatte. Kulturskolens undervisning foregår etter skoletid og på kveldstid. Organiseringen av undervisningen varierer, fra fast ukentlig undervisning til kortere kurs. I tillegg arrangerer vi workshops, prosjekter, konserter, utstillinger og forestillinger gjennom hele skoleåret.

 

Vi har fortløpende opptak, selv om hovedvekten av opptaket foregår i overgangen mellom skoleår. Det er flere fag som har korte ventelister, så dere er alltid velkomne til å søke plass hos oss!

 

Klikk på lenkene øverst på siden/i valgmenyen for å få vite mer om våre ulike undervisningstilbud, om våre lærere, om hvordan komme i kontakt med oss og om hvordan bli elev hos oss.

 

Korona

Koronasituasjonen er som vi vet på ingen måte over. Det betyr at de strenge smittevernreglene som gjaldt før sommeren, også gjelder videre.

De viktigste smitteverntiltakene er fortsatt:

  • Syke personer skal holde seg hjemme. Det gjelder både elever og lærere.

  • God håndhygiene. Vask eller sprit hender jevnlig. Det vil være forsterket renhold på skolene.

Hvis dere klikker på denne lenken, finner dere Norsk kulturskoleråds komplette smittevernveileder. Dette er anbefalinger som gjelder alle landets kulturskoler.

Formål

Nesodden kulturskole tilbyr undervisning i musikk og andre kunstfag til barn og unge i Nesodden kommune. Tjenestene er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6, som pålegger alle kommuner å ha et musikk- og kulturskoletilbud.
 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Klikk for stort bilde