Andre ansatte

Myklerud skole - andre ansatte
Navn Funksjon
Cecilie Danielsen fagarbeider skole/sfo
Hanne Støp assistent skole
Laila Risting fagarbeider skole/sfo
Rebekka Midtskog fagarbeider SFO
Tove Korneliussen assistent skole/SFO
Patrycja Bobowska fagarbeider SFO
Christin Tjølsen assistent SFO
Marith E. Dahl assistent SFO
Tove Korneliussen assistent skole/ SFO
Line Granaas assistent SFO
Stig Pålsrud assistent skole