Myklerud skole

Klikk for stort bildeMyklerud skole ligger helt sør i bygda, og er den nest eldste skolen på Nesodden. Bygningsmassen på skolens område illustrerer på en fin måte norsk skolehistorie. Den eldste bygningen er fra 1864. Fagerstrand speidergruppe disponerer i dag bygget. I år 1900 ble det som i dag er ungdomsklubb, "Parlamentet", bygget. Bygget disponeres av Ungdom og fritid.
 

Dagens skolebygning består av en rehabilitert bygning fra 1954, et nybygg fra 1975 og nytt tilbygg i 1998. Skolen har svømmebasseng.

Uteområdet er stort og variert. I tillegg til en hyggelig prat på benken, er det mulighet for mange slags aktiviteter, ulike ballspill, hyttebygging og klatring og lek i skolens hinderløype.

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

Myklerud skole forside

Kontakt

Klikk for stort bilde

Kontaktadresse

Besøksadresse: Myklerudveien 140,1454 FAGERSTRAND
Telefon:  66 96 60 30 (kl. 8.30-13.30)
SMS:       594 40 114  Les mer om sms-skole her (PDF, 48 kB).

Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen

Myklerud skole - administrasjon

Sekretær:  Hege Syljeset Busk 

Rektor:     Janicke Ruud  

Inspektør: Irene Faksvåg 

Leder SFO: Elin Lundby     

Pedagogisk personale   Andre ansatte

SFO

Klikk for stort bildeSFO er et frivillig leke- og tilsynstilbud for barn i 1. - 4. klassetrinn før og etter skoletid.
Målsetningen med skolefritidsordningene er å gi barna gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold. Lek ute og inne, tilbud om aktiviteter, måltid og sosialt samvær med voksne og andre barn.

Åpningstider:
Kl. 07.30 - 17.00 hver dag
Stengt i skolens påskeferie og hele juli.
Stengt Julaften og romjulen frem til skolestart.

SFO-personalet har 5 plandager i 2019 der SFO er stengt:
11.mars, 31.mai, 1.august, 1.november, 23.desember

Endringer ved søknad om plass på SFO:

Du søker om å endre eller si opp barnets plass via vår Oppvekstportal

Kontakt oss:

Elin Lundby, SFO-leder
Telefon: 66 96 60 40
E-post: elin.lundby@nesodden.kommune.no
 

Overordnede planer

Klikk for stort bilde MRH

1. Vi jobber aktivt med læringsstrategier etter hefte Læringsstrategier (PDF, 7 MB)som er utarbeidet ved skolen

2. IKT; Vi har nådd målet vårt om å utstyre alle klasserom og fagrom med 3m- tavler og en tilhørende stasjonær pc med høytalere. Målet om 1 fullt klassesett med bærbare elevmaskiner er også oppnådd i tillegg til datarom med stasjonære pc`er. I desember 2014 blir alle klasserom utstyrt med 1 stasjonær pc til.
 
3. Vi – skolen har hovedfokus; der alle lærerne ved Myklerud skole arbeider for godt samarbeid og samspill og god metodikk til alle elevers beste.

4. Hele personalet er nå kurset i "Det er mitt valg" som er et pedagogisk opplegg om læringsmiljø, forbyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Undervisningsopplegget skal gi barn og unge trening i:

  • å ta ansvar
  • å kommunisre
  • å øke selvtilliten
  • å ta beslutninger
  • å sette seg mål

5. Vi ønsker å spille hverandre gode! Vi ønsker fokus på trygge elever i gode læringsmiljøer / klassemiljøer, på gode resultater, god folkeskikk og fellesskapsfølelse.

6. Vi satser på et godt samarbeid mellom hjem og skole der mobilskole er et av tiltakene for å gi ut, og motta hurtig og god informasjon.

Skolens historie

Informasjon kommer

FAU / SU

Samarbeid hjem-skole 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Ved skolestart

Ved første foreldremøte etter skolestart skal det velges 1-2 foreldrekontakter til hver klasse. På dette møtet innstilles også klassens FAU-representant, som godt kan være en av foreldrekontaktene. FAU representant velges for normalt 2 år av gangen for å sikre kontinuitet i arbeidet.

FAU har møte første mandag hver måned, kl. 19.00 på lærerværelse.

 

Aktuelle oppgaver for FAU

FAU jobber for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring. Vi tar også initiativ til sosiale tiltak for elevene, og holder samlinger for foreldre og lærere. Å sikre et godt hjem-skole samarbeid er viktig for FAU.

På Myklerud skole gjennomføres 17. mai i sin helhet av FAU. For å gjøre det forutsigbart og sikre arbeidet er det bestemt at skolen 3, og 5. trinn har ansvaret for all praktisk tilrettelegging og gjennomføring denne dagen. Dette arrangementet er FAU`s primære inntektskilde.

Videre er FAU opptatt av sikker skolevei. Det er fortsatt mange foreldre som stopper i overgangsfeltet og på gangstien ved Parlamentet/Speiderbo. Dette ønsker vi å unngå, og vi oppfordrer alle til å bruke parkeringsplassen ved kirken, i riktig kjøreretning, dersom elevene ikke kan gå til og fra skolen.

 

Kontakt

Epost: myklerud.fau@gmail.com

Leder: Rebekka Klem 
Nestleder: Andreas Pedersen


Saker som ønskes tatt opp i FAU meldes inn via klassens FAU representant, eller mailes til leder.

Referater FAU

 

Skoleruta

Skoleruta høst 2019/ vår 2020
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 9 Første skoledag: uke 34 tirsdag 20.08.19
September 20 Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 30.09.19
Oktober 19 Høstferie: uke 40 t.o.m fredag 04.10.19
November 20 fredag 01.11.19
Desember 15 Juleferie: f.o.m. mandag 23.12.19
Januar 21 Juleferie: t.o.m. torsdag 02.01.20
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m 17.02.20 t.o.m 21.02.20
Mars 21 Kommunal fagdag: mandag 09.03.20
April 16 Påskeferie: t.o.m mandag 06.04.20. t.o.m mandag 13.04.20
Mai 18 fredag 01.05.20, torsdag 21.05.20 og fredag 22.05.20
Juni 16 mandag 01.06.20. Siste skoledag tirsdag 23. 06.20
Sum 190