Legevakt

 

 • Ring 113 ved livskritiske tilstander som krever akutt hjelp.
 • Ring Legevakten 116117 for tilstander som krever øyeblikkelig hjelp i form av legevakttjenester
 • Ring fastlegen din for tilstander som ikke haster, slik som utredning, sykemelding eller fornyelse av resepter.

Telefon legevakt: 116 117

Legevakten skal dekke ditt behov for øyeblikkelig helsehjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig og du ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen. Legevakten kan også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Nødnummer for døve og hørselshemmede: 1412. 

 

Legevakt dagtid

På hverdager kl. 08.00 til kl. 16.00 har kommunen organisert legevakt på fastlegekontorene. Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til legekontoret, kan legen dra ut på sykebesøk. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fastleger i Nesodden kommune.

 

Legevakt kveld og helg

Legevakten på Nesoddtunet er åpen kl. 16.00-08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.


Ring oss før du kommer

Det er av og til stor pågang på legevakten. Vi prioriterer pasienter ut i fra hastegrad og vil derfor stille deg noen spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

 

 

Ring før du kommer

Alle som trenger tjeneste fra legevakt skal ringe 116117 før fysisk oppmøte. De som velger å møte opp direkte, uten forvarsel, vil bli vurdert på lik linje med alle innringere og tildeles timeavtale deretter. 

 

Nesodden kommune ligger midt i Oslofjorden med grense mot nabokommuner over vann. Telesignaler fra mobiltelefoner kan i noen tilfeller rutes til feil telemast med tilhørende legevaktsentral. Tilbakemeldingen fra Telenor er at det er lite å få gjort av teknisk utbedring og at dette også er en kjent utfordring ved andre Legevakt- og AMK-sentraler. Direktenummer til Nesodden Legevakt: 64 91 39 01

Åpningstid og adresse

Besøksadresse:
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr

 

Dagtid: På dagtid i hverdager rullerer vaktlegeansvaret mellom leger ved de ulike fastlegekontorene etter fastsatt plan.

 

Ettermiddag/kveld/helger: Legevakten plassert på Nesoddtunet er åpen kl. 16.00-08.00 på alle hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.

Hva skjer når du ringer legevakten?

Legevaktsentralen er en del av den medisinske nødmeldetjenesten og betjener nasjonalt legevaktsnummer hele døgnet. Her vurderes alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

 

Legevaktsentralen er døgnbemannet med to legevaktoperatører i kontrollrom tilknyttet nødnett og radiosamband og betjener nasjonalt legevaktsnummer, 116117. Operatørene i legevaktssentralen har spesialkompetanse i medisinske vurderinger over telefon.

 

I telefonsamtalen vurderes den enkelte tilstands alvorlighets- og hastegrad i tråd med Legevaktsindeks, ett beslutningsstøtteverktøy utviklet av Norsk Kompetansesenter for Legevaktsmedisin. Operatørene gir medisinskfaglige råd og veiledning og sikrer befolkningen like-, riktige- og helhetlige helsetjenester ved å koordinere kontakt med riktig del av helsetjenesten:

 

 • Tilstander som krever akuttmedisinsk hjelp, settes i direkte kontakt med Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral/Medisinsk Nødtelefon (113). 
 • Problemstillinger som krever øyeblikkelig hjelp i form av legevakttjenester ivaretas av legevakten i form av telefonkonsultasjon med/uten video, konsultasjon på legevakt, ved utrykning- eller sykebesøk. På dagtid henvises man til ø-hjelps time hos egen fastlege.
 • Tilstander som ikke haster og kan vente, gis råd og veiledning og henvises eventuelt for videre oppfølging hos den enkeltes fastlege.
 •  

Det er viktig å merke seg at legevakten kun foretar øyeblikks vurderinger og at enhver tilstand i ettertid kan endre seg til det bedre- eller til det verre. Innringer bes rutinemessig om å ta ny kontakt ved forverring- eller manglende bedring av ens tilstand.

Hva skjer når du ankommer legevakten?

Når pasienter ankommer legevakten, gjøres ett raskt mottak og det foretas en ny hastegradsvurdering ut ifra pasientens medisinske tilstand. Pasienter prioriteres videre ut fra den enkelte tilstands alvorlighetsgrad. Det gjøres fortløpende nye vurderinger og omprioriteringer ved eventuelle endringer. Dersom ens tilstand endrer seg i løpet av ventetiden: ta kontakt med personalet.

 

Legevakten opererer med tre ulike klassifiseringer:

 

 • Rød klassifisering: Potensielt livskritisk tilstand som umiddelbart skal tilses av lege
 • Gul klassifisering: Tilstander som haster, men ikke er å anse som livskritisk – skal tilses av vaktlege uten unødig venting
 • Grønn klassifisering: Tilstander som ikke haster og der ventetid ikke vil forverre pasientens tilstand
Ventetid

Ventetiden ved en legevakt vil til enhver tid påvirkes av og variere med det samtidige behovet for øyeblikkelig helsehjelp i en befolkning. Akuttmedisin er uforutsigbart, men legevaktens personell jobber systematisert for å fortløpende hastegradsvurdere alle henvendelser som rettes til legevakten.

 

For å tilstrebe minst mulig ventetid, opprettes timeavtaler så langt det lar seg gjøre. Til tross for dette må man ta høyde for ventetid.

 

Timeavtalen kan bli forsinket dersom legevakten får inn pasienter med mer alvorligere helseproblemer enn de man selv søker legevaktens tjenester for. 

 

Til tross for at man ikke observerer stor trafikk i legevakten under ventetiden, kan legevaktspersonellet være opptatt med:

 • Sykebesøk
 • Utrykning
 • Kritisk syke pasienter på akuttstuen eller på smitterommet
 • Mottak av pasienter som kommer inn med ambulanse/politi og som da sluses inn på baksiden av legevaktens lokaler og direkte inn på akuttstue
 • Tilsyn av pasienter ved kommunens to kommunale akutte døgnplasser
 • Tilsyn av pasienter på sykehjemmet
Etter besøket

Jeg er fortsatt syk:  Hvis du fortsatt føler deg syk, kontakt din fastlege for videre behandling.

 

Jeg har blitt verre:  Dersom du blir akutt verre, kontakt legevakten på telefon 116 117.

Betaling og fakturaspørsmål

For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet, er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. Hvis du har frikort må du vise dette hos legevakten.

 

Les mer om egenandel hos lege (helsenorge.no).

 

For fakturaspørsmål kontakt Convene via telefon 21 62 73 20 eller gå inn på nettsiden til Convene. Her finner du relevant informasjon og mulighet til veiledning på telefon, chat og e-post, samt ofte stilte spørsmål. NB. Det er viktig at pasienter ikke benytter 116117 for fakturaspørsmål.

 

SMS fra Convene Pay gir mulighet til å betale uten fakturagebyr når du har besøkt legevakt/mottatt legevakttjenester. Hvis du ikke betaler innen 24 timer vil det påløpe et fakturagebyr som for tiden er 69 kroner. Dette er altså et tilbud for gebyrfri betaling, og det er frivillig å benytte seg av tilbudet/trykke på lenken. Hvis andre enn pasienten har mottatt SMS er det fordi vi sender SMS til mobilnummeret dom er oppgitt ved registrering på legevakten.   

  

Etter 24 timer kan du finne fakturakopi ved å logge deg på Pasientsky med BankID.

 

Kontakt oss

Telefon: 64913901
E-post: Legevakt@nesodden.kommune.no

 

Besøksadresse
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr