Legevakt


Har du behov for øyeblikkelig hjelp?

Ved fare for liv og helse ring alarmsentralen på telefon 113.

 

Telefon legevakt: 116 117

Legevakten skal dekke ditt behov for øyeblikkelig helsehjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig og du ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen. Legevakten kan også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Nødnummer for døve og hørselshemmede: 1412.

 

Legevakt dagtid

På hverdager kl. 08.00 til kl. 16.00 har kommunen organisert legevakt på fastlegekontorene. Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til legekontoret, kan legen dra ut på sykebesøk. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fastleger i Nesodden kommune.

 

Legevakt kveld og helg

Legevakten på Nesoddtunet er åpen kl. 16.00-08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og helligdager.


Ring oss før du kommer

Det er av og til stor pågang på legevakten. Vi prioriterer pasienter ut i fra hastegrad og vil derfor stille deg noen spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.


Besøksadresse
Nesoddtunet Helse- og Omsorgssenter, Bygg A
Håkonskastet 25
1453 Bjørnemyr