SFO

Høyt oppe - Klikk for stort bilde

Velkommen til FRISKO

Her på FRISKO står trivsel og lek høyt i fokus. SFO er barnas fritid og det legger vi vekt på. Vi har tro på en blanding av organiserte aktiviteter og frilek.

 

FRISKO består av seks engasjerte medarbeidere og rundt 40 flotte barn. Sammen jobber vi for  å få til en fritid for barna med fokus på trygghet, begeistring og kreativitet.

Vi holder til i Jaerstua, som er Nesoddens eldste skolebygning. Vi spiser i matsalen i underetasjen.

 

Åpningstider

FRISKO holder åpent fra kl. 7.30 til kl. 8.35 og fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har stengt i skolens jule- og påskeferie, hele juli og fem plandager i året.

I høst- og vinterferien holder FRISKO åpent hele dagen fra 7.30 til  17.00. Elevene kan være på FRISKO tilsvarende det de er påmeldt. 

Dagsrytmen på FRISKO

Dagsrytmen
Tid Aktivitet
 Kl. 7.30-8.35       Morgenåpning der vi har en rolig stund med blant annet tegning, lesing og spill.
Kl. 12.25    Barna kommer på FRISKO etterhvert som undervisningen slutter. Det blir gitt tilbud om utelek og ulike aktiviteter.
Kl. 13.25    De fleste barna kommer på dette tidspunktet. Det blir gitt tilbud om frilek ute eller inne. I tillegg blir det gitt tilbud om ulike aktiviteter.
Kl. 13.25/14.25 Måltid i spisesalen.
Kl. 15.30  De første barna drar hjem. I den mørke tiden har vi rolig lek inne på basen med spill, tegning og formingsaktiviteter. I den lyse tiden er vi mest ute.
Kl. 17.00                                                                                                  FRISKO stenger og barna skal være hentet.

                                                                                                                                                       

Aktiviteter

På FRISKO får barna være mye ute i frisk luft. Etter mange timer med undervisning får de tid og rom til å fordype seg i fri lek på det flotte området rundt skolen. Vi tilbyr aktiviteter som gøy i gymsalen, formingsaktiviteter, spill og lek for alle elevene. I tillegg får 4. trinn tilbud om egne aktiviteter i deler av året.

 

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldre/foresatte. Derfor er dere hjertelig velkommen til å kontakte oss om både små og store saker dere lurer på i forbindelse med FRISKO. Ansatte fra FRISKO deltar på foreldremøter på 1.-4. trinn. og på foreldremøtet i  mai som er for foreldre/foresatte til barn som skal starte på 1. trinn påfølgende høst.