Jaer skole

 

Velkommen til skoleåret 2023/2024

Alle elever og foresatte ønskes hjertelig velkommen til et nytt skoleår ved Jaer skole. Spesielt ønsker vi velkommen til de nye førsteklassingene som skal begynne. Første skoledag er torsdag 17. august. Elevene på 2.-7. trinn starter kl. 8.30. Elevene på 1. trinn starter kl. 10.00. Det er vanlig skoledag fra første dag og elevene må ha med seg mat og drikke. Velkommen!

FRISKO åpner for alle elever som er påmeldt fra og med onsdag 2. august.

 

Om skolen

Jaer skole er den eldste skolen på Nesodden, og ligger sør i bygda på grensen mot Frogn kommune. Skolen har et stort og variert uteområde som innbyr til lek og aktivitet for barn i alle aldere.

I dag har skolen 75 elever fordelt på sju grupper. Det er i alt 16 medarbeidere knyttet til skolen og SFO, og foreldrearbeidet står sterkt. FAU har blant annet sørget for at alle elevene på skolen får gratis frukt hver eneste dag. Midt på dagen har elevene nesten en hel time til felles måltid og friminutt. Mediateket med utlån av bøker og plass til å lese, er åpent i storefri på fredager.

 

Telefon: 66 96 54 70
Epost: trude.johannessen@nesodden.kommune.no 

 

Skoleruta

Skoleruta 2023/2024 

Skoleruta 2023/2024
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 torsdag 17.8.23
September 21  
Oktober 17 Høstferie: f.o.m 2.10.23, t.o.m 6.10.23
November 21 Fri for elevene 17.11.23. Felles plandag for lærerne
Desember 13 Juleferie: f.o.m 20.12.23
Januar 21 Juleferie: t.o.m 2.1.24
Februar 16 Vinterferie: f.o.m. 19.2.24 t.o.m. 23.2.24
Mars 16 Påskeferie: f.o.m. 25.3.24
April 21 Påskeferie: t.o.m 1.4.24
Mai 18 Fri/helligdag: Onsdag 1.5.24 Torsdag 9.5.24 (Kristi himmelfartsdag) Fredag 10.5.24 Ordinær fridag Fredag 17.5.24 Grunnlovsdag Mandag 20.5.24(2. Pinsedag)
Juni 15 Siste skoledag fredag 21.6.24
Sum 190 dager  

 

Overordnede planer

Sterkere enn du tror!

Begeistret - Trygg - Kreativ

På Jaer skole er vi begeistret!

 

Vi gjør elevene sterke og trygge. Vi utvikler hele mennesket, stimulerer deres kreativitet og begeistrer dem med faglig entusiasme.

Vi legger til rette for fremtidens utenkte tanker, og for ideer og arbeid ingen kjenner rekkevidden av.

På Jaer skole organiserer vi elevene både i aldersdelte og aldersblandede grupper, og skaper et godt læringsmiljø ved blant annet å bruke stasjonsarbeid, veiledet lesing, ulike lærings- og vurderingsstrategier og medeleven som læringsressurs.

Jaer skole er en profesjonell og lærende organisasjon og vi satser på faglig styrke, utvikling av lærerrollen, samarbeid og uteskole.

Vi er sterke på kultur, og den skapende dimensjonen er til stede i alle fag. 

Vi som arbeider på Jaer skole er stolte over egen arbeidsplass. Vi trives og samarbeider godt med kollegene våre, deler erfaringer og søker stadig kompetanse og ny kunnskap.

Ledelsen ved skolen er synlig til stede, leder utviklingsarbeidet og holder den pedagogiske diskursen levende i personalet.

På Jaer skole er vi opptatt av et sterkt og godt samarbeid med foreldrene, og vi vil stadig utvikle og forbedre vår dialog og kommunikasjon med dem.

Sammen former vi fremtiden!

Kontakt

Rød telefon

Besøksadresse: Glenneveien 11, 1450 Nesoddtangen
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen

 

Mailadresse: Jaer skole Tlf.nr. 66965470

 

Ansatte ved Jaer skole

FAU / SU

Trude Johannessen En god skole samarbeider godt med foreldrene. Derfor er et av Jaer skoles satsningsområder å bevare og utvikle hjem-skole samarbeidet. I den forbindelse har vi laget en foreldrebrosjyre i samarbeid med foreldre og elever. Denne brosjyren blir redigert ved skolestart om høsten. Klikk på lenken under for å se foreldrebrosjyren.

 

Foreldrebrosjyre 2016/2017 (PDF, 869 kB)

 

 

  FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) og SU/SMU (Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget)

SFO

Høyt oppe

Velkommen til FRISKO

Her på FRISKO står trivsel og lek høyt i fokus. SFO er barnas fritid og det legger vi vekt på. Vi har tro på en blanding av organiserte aktiviteter og frilek.

 

FRISKO består av seks engasjerte medarbeidere og rundt 40 flotte barn. Sammen jobber vi for  å få til en fritid for barna med fokus på trygghet, begeistring og kreativitet.

Vi holder til i Jaerstua, som er Nesoddens eldste skolebygning. Vi spiser i matsalen i underetasjen.

 

Åpningstider

FRISKO holder åpent fra kl. 7.30 til kl. 8.35 og fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har stengt i skolens jule- og påskeferie, hele juli og fem plandager i året.

Skoleåret 2016/2017 vil FRISKO være stengt følgende plandager: 1.8.16, 4.11.16, 23.12.16, 13.3.17 og 25.5.17.

 

Dagsrytmen på FRISKO

Dagsrytmen
Tid Aktivitet
 Kl. 7.30-8.35       Morgenåpning der vi har en rolig stund med blant annet tegning, lesing og spill.
Kl. 12.25    Barna kommer på FRISKO etterhvert som undervisningen slutter. Det blir gitt tilbud om utelek og ulike aktiviteter.
Kl. 13.25    De fleste barna kommer på dette tidspunktet. Det blir gitt tilbud om frilek ute eller inne. I tillegg blir det gitt tilbud om ulike aktiviteter.
Kl. 13.25/14.25 Måltid i spisesalen.
Kl. 15.30  De første barna drar hjem. I den mørke tiden har vi rolig lek inne på basen med spill, tegning og formingsaktiviteter. I den lyse tiden er vi mest ute.
Kl. 17.00                                                                                                  FRISKO stenger og barna skal være hentet.

                                                                                                                                                       

Aktiviteter

På FRISKO får barna være mye ute i frisk luft. Etter mange timer med undervisning får de tid og rom til å fordype seg i fri lek på det flotte området rundt skolen. Vi tilbyr aktiviteter som gøy i gymsalen, formingsaktiviteter, spill og lek for alle elevene. I tillegg får 4. trinn tilbud om egne aktiviteter i deler av året.

 

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med foreldre/foresatte. Derfor er dere hjertelig velkommen til å kontakte oss om både små og store saker dere lurer på i forbindelse med FRISKO. Ansatte fra FRISKO deltar på foreldremøtet i mai som er for foreldre/foresatte til barn som skal starte på 1. trinn påfølgende høst.