Priser høst 2022 - kurs og prøver

Prices autumn 2022 - courses and tests

Norskopplæring 16 timer per uke 17.8. – 22.12.

Norwegian language training 16 hours per week 17.8. - 22.12.

 NOK 12 884,- 

Prøver / Tests

Norskprøve skriftlig består av tre deler: lytt, les og skriv. Prøvene kan tas separat eller som pakke.

Norwegian test in writing consists of three parts: listen, read and write. The samples can be taken separately or as a package.

Norskprøve skriftlig pakke (lytt, les, skriv)

Norwegian test package (listen, read, write)

 

  NOK 1 232,- 

Lytt /Listen

  NOK 616,-

Les  /Read

  NOK 616,-

Les / Write

  NOK 616,-

Norskprøve muntlig / Norwegian test orally

  NOK 616,- 

Samfunnskunnskapsprøve / Statsborgerprøve

Social studies test / Citizens' test

  NOK 1 027,-