Språkprøver, nivå og spor

Undervisningen følger læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanene finner du her: kompetansenorge.no

Språkprøver

Vi arrangerer jevnlig språkprøver både for eksterne og egne elever. Her finner du mer informasjon om norskprøve, statsborgerprøve, samfunnskunnskapsprøve kompetansenorge.no
 

Nivå

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsen i det europeiske rammeverket, Common European Framework of Reference for Languages. Her er tre hovednivåer, med undernivå

A:        Elementært nivå (undernivå A1 og A2)
B:         Selvstendig nivå ( undernivå B1 og B2)
C:        Avansert nivå (undernivå C1 og C2)

Spor

Opplæringen er organisert i tre forskjellige spor.  Sporene sier noe om hvor fort vi går fram i undervisningen.  Det er mulig å skifte spor underveis.

Spor 1 er for deltakere uten eller med liten skolegang
Spor 2 er for deltakere som har en del skolegang
Spor 3 er for deltakere som har utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.

I tillegg har førstespråket ditt stor betydning for hvilket undervisningstilbud som passer best for deg. Deltakere med førstespråk som er veldig forskjellig fra norsk trenger ofte mye lengre tid enn personer som har et morsmål i samme språkfamilie som norsk.

Klasse

Introsenteret på Nesodden er en liten skole med bare fem klasser. Gruppene våre er derfor ofte nivåblandet, men vi har den fordelen at gruppene er relativt små.  Hovedaktivitet i klassen er samtaler og praktisk bruk av språket. Skriftlig arbeid gjøres hjemme, deltakerne må derfor regne med en del hjemmearbeid. 

Norskprøver

Vi har med jevne mellomrom interne tester i klassene. Disse prøvene er underveisvurderinger, som forteller deg og læreren din hvor mye du har lært i forhold til de målene du har satt.

De fleste deltakerne har som mål  å bestå  norskprøven på nivå A2 (tidligere norskprøve 2) eller B1
(tidligere norskprøve 3) 

Vi melder deg opp til prøve når læreren din mener at du er klar for den. Du kan avlegge prøven på Introsenteret, og det blir arrangert prøver 4 ganger pr år, i september/oktober, november/desember, mars/april og mai/juni.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om test på B2/C1 nivå ('Bergenstesten')
 

Mer om norskprøvene