Introsenterets skolerute

Introsenteret følger i hovedsak skoleruta til Nesodden kommune. Se oversikt nederst.

Små endringer vil  forekomme i løpet av semesteret (på grunn av lærerseminarer etc.).

Klikk på denne lenken for å komme til Nesodden kommunes skolerute:

Introsenterets skolerute