Lær norsk på Introsenteret

Vi har et godt læringsmiljø - velkommen til oss!     

Velkommen til Introsenteret  - Nesodden Voksenopplæring!

Her tilbyr vi norskkurs til både nybegynnere og viderekomne. Mange får kursene gratis, men noen må betale. Sjekk om du har rett til gratis opplæring: 

Disse får opplæringen gratis:

Personer i aldersgruppen 16 - 67, som har rett og plikt til opplæring

Disse må betale for opplæringen:

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring i norsk og samfunnsfag. Denne retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere. 

Introsenteret på facebook

Noen innvandrere  har rett og/eller plikt til norskopplæring. De fleste av disse får gratis kurstilbud.  Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge norskopplæringen.


Ordningen gjelder personer mellom 16 og 55 år. Personer i alderen 55 - 67 år har rett til opplæring hvis de ønsker det, men de har ingen plikt.

Ikke alle innvandrere har denne retten/plikten.

Introsenteret gir informasjon om rettighetene og pliktene som gjelder for den enkelte. 

Les mer på Imdis hjemmeside

Her er et utdrag av reglene:
 

Følgende grupper har rett og plikt til gratis norskopplæring

  • Personer som har oppholdstillatelse som flyktning
  • Personer som er familiegjenforente med norske eller nordiske borgere, eller med personer som har permanent oppholdstillatelse

 

Følgende grupper har plikt til norskopplæring, men de må betale for opplæringen

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA-/EØS-området.
  • Familiegjenforente med denne gruppen
     

Følgende grupper har hverken rett eller plikt til gratis opplæring. De må betale for undervisningen.

  • Midlertidig oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse (eks. student, au pair osv)
  • Opphold etter EØS/EFTA-regelverket
  • Nordiske borgere
  • Norske borger

 

Fritak fra plikt til opplæring


Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring i norsk  hvis du kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper, eller hvis særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det.
 
Søknad om fritak (PDF, 115 kB)   Fyll ut skjemaet. Du må printe det ut og sende det til Introsenteret.
 

Full lovtekst

Denne teksten er tilpasset, og en del detaljer er utelatt. Se her for det fullstendige lovverket