Introsenteret - voksenopplæring på Nesodden


Introsenteret holder til i trivelige lokaler på Fjellstrand Ingvild Kjær Tofte

Velkommen til Introsenteret - Nesodden Voksenopplæring! 

Nesodden Voksenopplæring tilbyr norskkurs på dagtid på flere nivåer. Vi har erfarne og engasjerte lærere, og et hyggelig skolemiljø med om lag 60 elever.  

Nye dagkurs starter 17. august og varer til 22. desember. Kurspris 12 884 ,- *

Registrering skjer på skolen mandag 15. august fra kl 09.00 - 14.00.

Det er 16 timer undervisning i norsk per uke, mandag, tirsdag, torsdag og fredag

fra kl 08.35-12.00

For elever på Introduksjonsprogrammet kommer intro-timer i tillegg. Se timeplan. 

Nesodden VO er godkjent for opplæring ut fra Introduksjonsloven og Integreringsloven. Kursene forbereder deltakerne til Norskprøve fra nivå A1 til B2.

Påmelding og mer informasjon: voks@nesodden.kommune.no

* Avhengig av oppholdstillatelsen din og botid i Norge, kan du ha rett til gratis opplæring i norsk og undervisning i samfunnskunskap. 

Prøver

Vi arrangerer jevnlig prøver i norsk og samfunnskunnskap, både for eksterne kandidater og egne elever. 

Ta gjerne kontakt hvis du har behov for prøve i samfunnskunnskap/ statsborgerskap. 

Du finner også informasjon om norskopplæring og prøver på: kompetansenorge.no

___________________________________

Norwegian language courses

Nesodden Adult Education offer daytime classes on various levels. We have experienced and committed teachers, and a pleasant school environment with about 60 students.

New courses starting August 17th.

Registration at the school August 15th.

Course fees: NOK 12 884 ,-* autumn term. 

Nesodden VO is approved for training based on the Introduction Act and the Integration Act. Our courses prepare participants for Norwegian language test, levels A1 - B2.

For further information, please contact voks@nesodden.kommune.no,

Tel: 915 84 865.

* Depending on your residence permit, and the time you have been in Norway, you may be entitled to a free language course.

Language tests

We regulary arrange tests in Norwegian and Social Studies, both for external candidates and our own students. 

Feel free to contact us if you need a test i Social Studies or Citizenship. 

You will also find information about language training and tests at: kompetansenorge.no

 

 

 

 

Følg oss på Facebook og Instagram